سالم باش
0
ثریا آرتین

ثریا آرتین

متخصص زنان و زایمان - متخصص طب اورژانس کد نظام پزشکی : 96909690
مطب دکتر ثریا آرتین

گلستان - گرگان - میدان ولیعصر، عدالت 21، ساختمان ویلا

09115209628 - منشی

بیوگرافی

لطفا دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید :

not found
دیدگاهی برای پزشک ثبت نشده است

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی ثریا آرتین جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی، کلینیک، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارائه خدمات درمانی هستند از طریق سالم باش طراحی و ارائه شده است. البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم دکتر در ارائه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است.

برای ذخیره این پزشک ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.