سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

IUD و انواع آن

5 پنج شنبه 23 ارديبهشت 1395
گروه دوم آنهايي هستند كه كم وبيش به طور مداوم ماده شيميايي فعال مثل مس يا مواد پروژستروني از وسيله داخل رحمي آزاد مي شود و در آنها بكار رفته است.

در تقسيم بندي كلي مي توان گفت وسايل داخل رحمي (IUD) دو نوع هستند:

1. خنثي

2. فعال

گروه اول از نظر شيميايي خنثي هستند و از ماده ي غير قابل جذب ساخته شده اند بيشتر از جنس پلي اتيلين يا پلاستيكي بوده و در حدود 20درصد سولفات باريم در آنها بكار رفته تا در عكسبرداري با اشعه ايكس ديده شوند.

گروه دوم آنهايي هستند كه كم وبيش به طور مداوم ماده شيميايي فعال مثل مس يا مواد پروژستروني از وسيله داخل رحمي آزاد مي شود و در آنها بكار رفته است.

بنابراين IUD نوع فعال خود بر دو نوع است:

الف) نوع هورموني: كه آغشته به هورمون پروژسترون لونورژسترول است كه نوع پروژستروني هر سال يا 400 روز يكبار و نوع لونورژسترولي هر 5سال يكبار بايد عوض شود.

ب) نوع مسي: كه دور آن مس پيچيده شده و شايد يكي از دلايل استفاده از مس اينكه هم مس به عنوان يك جسم خارجي عمل مي كند و مانع لانه گزيني مي شود و باعث ملتهب شدن محل لانه گزيني شده و هم براي اسپرم ها سمي است، كه نوع 4نوع مهم آن در دسترس مي باشد. همچنين كم ترين تحريك را براي رحم دارد كه مدت 10 سال كارآيي داشته و هر 10سال تعويض مي شود. پس مس به اين جهت بكار رفته كه هم اسپرم كش است و هم ارزان قيمت و هم كمترين عارضه را براي بدن دارد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كاملترين راهنماي روش هاي پيشگيري از حاملگي/ دكتر محمد نخعي/ ناشر: آينده سازان/ ص:97