سالم باشیم

آرایشی

خانه/آرایشی

6 گام به سوي داشتن ابرواني زيبا و فوق العاده

5 يکشنبه 12 مهر 1394
گام اول: هميشه ابروها را به سوي بالا شانه كرده و مرتب كنيد تا به طورطبيعي به شكلي قوس دار دربيايند.

گام اول: هميشه ابروها را به سوي بالا شانه كرده و مرتب كنيد تا به طورطبيعي به شكلي قوس دار دربيايند.

گام دوم: مراقب شكل ابرو باشيد. ابروها بايد از بالاي مجراي اشكي شروع و در بالاترين نقطه پشت چشم تيز شده و در گوشه بيروني چشم پايان يابند. بسياري از خانم ها اشتباه كرده و موهاي اين قسمت از ابروها را بر مي دارند ولي اين كار باعث مي شود كه ابروها اريب شده و شما هميشه به نظر عصبي و اخمو بياييد.

گام سوم: پوست خود را آماده نماييد. يك تكه پنبه را به تقويت كننده يا منقبض كننده پوست آغشته كرده و به روي ابروها بماليد.

گام چهارم: يك مداد را روي خط خارجي ابرو نگه داشته و ببينيد در كجا نقطه اوج ابرو واقع مي شود. از نقطه كمال ابرو تا انتهاي آن، ابروي شما بايد يا صاف و يا كمي قوس دار برداشته شود. البته اين قسمت بستگي به سليقه خود شما دارد.

گام پنجم: موچين را با زاويه 45 درجه نگه داشته و سپس موهاي زير خطر ابرو را برداريد. ابروها را در جهت رشد موها بيرون بكشيد. سعي كنيد از فرم طبيعي ابروي خود تبعيت نه از تمايلات خود، زيرا ابروهاي شما در فرم طبيعي زيباتر هستند.

گام ششم: نواحي كم پشت ابرو كه خالي به نظر مي رسد را با يك مداد تيز شده ابرو پر كنيد. مداد را خيلي كم رنگ و سطحي بر روي ابرو بكشيد با حركات سريع روي موهاي ابرو حركت دهيد. پودر ابرو ظاهري طبيعي تر به ابروهاي شما مي دهد. با استفاده از برس ابرو پودرهاي روي ابرو را پاك كنيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فرهنگ زيبايي و درماني پوست و مو/ مهدي ضيائي/ ناشر: عصرجوان/ ص44