سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

4 حركت ورزشي براي لاغر كردن ميان تنه

5 شنبه 30 آبان 1394
حتما تا به حال تبليغات زيادي ديده ايد كه ادعا كرده اند بدون ورزش كردن مي توانند دور كمرتان را باريك كنند، خب بهتر است فراموششان كنيد.

لاغر كردن ميان تنه با چند تمرين ورزشي

حتما تا به حال تبليغات زيادي ديده ايد كه ادعا كرده اند بدون ورزش كردن مي توانند دور كمرتان را باريك كنند، خب بهتر است فراموششان كنيد. اما از آنجا كه روش ما هم اين نيست كه همه روز شكنجه تان كنيم و وقتتان را بگيريم تمريني براي ميان تنه طراحي كرديم كه در كمترين زمان بيشترين تاثير را روي اين ناحيه از بدنتان بگذارد. اين تمرين قرار است حسابي عضلات شكم و اطراف شكمتان را به كار بگيرد، خيالتان هم راحت، 10 دقيقه بيشتر وقتتان را نمي گيريم.

حركات را چگونه انجام دهيم؟

حركات را پشت سر هم انجام دهيد، بين حركات تنها 30 ثانيه استراحت كنيد، كل چرخه را دو مرتبه تكرار كنيد.

حركت اول براي لاغر كردن ميان تنه

روي پشت دراز بكشيد و پاها را به طرف بالاي باسن بكشيد، زانوها را كمي خم كنيد، و دست ها را در حالي كه كفشان روي زمين است به سمت بيرون بدن بكشيد. زانوها را كنار هم نگه داريد، به آرامي پاها را به يك سمت پايين ببريد، و سپس دوباره به مركز بازگرديد. همين كار را براي جهت ديگر نيز تكرار كنيد. 45 ثانيه به همين شكل ادامه دهيد.

اجازه ندهيد باسن زياد از زمين جدا شود.

حركت دوم براي لاغر كردن ميان تنه

به يك سمت خود دراز بكشيد، پاها را روي هم قرار دهيد و بكشيد. پاهاي خود را چند سانتي متر از زمين بلند كنيد، به مدت 1 تا 2 ثانيه روي هوا نگه داريد و سپس روي زمين برشان گردانيد. اين كار را به مدت 20 ثانيه ادامه دهيد. حالا به سمت ديگر دراز بكشيد و دوباره 20 ثانيه تكرار كنيد.

همينطور كه پاها را بالا و پايين مي بريد عضلات شكم را منقبض كنيد.

حركت سوم براي لاغر كردن ميان تنه

به حالت تخته روي ساعد شروع كنيد، آرنج ها زير شانه قرار بگيرند . هسته بدن را منقبض نگه داريد، باسن را به طرف يكي از دو سمت خود پايين ببريد، سپس دوباره به مركز برگردانيد. سپس همين كار را براي جهت مخالف نيز انجام دهيد. اين حركت را به مدت 45 ثانيه ادامه دهيد. 

هسته بدن را منقبض و درگير نگه داريد تا از پايين كمرتان محافظت كند.

حركت چهارم براي لاغر كردن ميان تنه

روي پشت دراز بكشيد، زانو ها خم و كف پاها روي زمين قرار بگيرد، دست ها به طرف بالا سر كشيده شود. دست ها را به بيرون زانوي سمت راست برسانيد، شانه ها را از روي زمين بلند كنيد. به نقطه شروع بازگرديد، و سپس همين كار را روي زانوي سمت چپ انجام دهيد. به مدت 45 ثانيه اين حركت را روي دو زانو تكرار كنيد.

 

منبع: بيتوته