سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

گياهان و خواص آن ها

5 شنبه 13 شهريور 1395
مصرف زياد كاهو آن براي سردمزاجان و نيروي جنسي مضر است.

كاهو

توليد كننده خون صالح رقيق، تسكين دهنده حرارت صفرا و خون، برطرف كننده حشكي صفرا و سودا و تشنگي، بازكننده انسدا، خواب آور و ملين بوده و در سردرد و سرفه اي كه از گرمي و خشكي باشد مفيد است. خودرن آن با سركه، اشتهاآور مي باشد. غذاييت كاهو پخته بيشتر مي باشد. مصرف زياد آن براي سردمزاجان و نيروي جنسي مضر است.

كرفس

بازكننده انسداد كبد و طحال، تحليل برنده باد و نفخ، اشتهاآور و بازكننده حيض بوده، باعث تقويت نيروي جنسي، تنقيه كليه و مثانه و خرد كردن سنگ مثانه مي شود. در بيماري هاي مفصلي و اكثر بيماري هاي سرد و بلغمي مؤثر است. آشاميدن آب آن جهت آسم، تنگي نفس، سكسكه و سردي احشا مفيد است. آشاميدن آب انار و شكر جهت درمان مسموميت مفيد است. مصرف زياد آن در زنان باردار باعث آسيب جنين مي شود.

گزنه

لطيف كننده اخلاط لزج، تحليل برنده ورم هاي سخت، مدر ادرار و حيض و شير و عرق، چاق كننده بدن و بازكننده انسداد كبد و طحال و فم رحم و تنقيه كننده ريه و معده مي باشد. آشاميدن آب پخته آن همراه با ماءالشعير براي بيماري هاي قفسه سينه مانند تنگي نفس و دفع اخلاط لزج و غليظ از ريه ها مفيد است. ضماد كوبيده برگ آن بر بيني باعث قطع خونريزي بيني مي شود.

گشنيز

اشتهاآور، خواب آور، تسكين دهنده صفرا و تشنگي بوده، در رفع التهاب معده و استفراغ مفيد است. آشاميدن آب آن با سركه و سماق مانع صعود بخارات معده به مغز شده و از بيماري هاي عصبي جلوگيري مي كند. مصرف زياد آن باعث فراموشي و اختلال ذهن و ضعف نيروي جنسي و كاهش خونريزي حيض مي شود. تخم آن مفرح، تقويت كننده مغز و قلب و معده و قابض مي باشد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه در طب ايراني اسلامي/ دكتر غلامرضا كردافشاري/ ناشر: نسل نيكان/ ص: 64