سالم باشیم

چربی خون

خانه/چربی خون

گياهان مؤثر بر كاهش چربي خون

5 چهار شنبه 23 تير 1395
با افزايش سن و نداشتن رژيم مناسب غذايي و عدم ورزش احتمال دچار شدن به بيماري هاي متفاوت در انسان بوجود مي آيد، يكي از اين بيمار ها كه به شدت در جامعه رواج دارد افزايش چربي خون مي باشد

با افزايش سن و  نداشتن رژيم مناسب غذايي و عدم ورزش احتمال دچار شدن به بيماري هاي متفاوت در انسان بوجود مي آيد،  يكي از اين بيمار ها كه به شدت در جامعه رواج دارد افزايش  چربي خون مي باشد كه در صورت عدم مراقبت و رعايت نكردن  انسان را دچار مشكلات بسيار خطرناكي مي كند. 

برخي گياهان به مقدار زيادي ساپونين دارند و به همين دليل خاصيت كف كنندگي در آن ها وجود دارد. در جانوران خونگرم از نظر سيستميك ساپونين جذب نمي شود ولي چون كشش سطحي را كم مي كند (مثل رزين) چربي ها و كلسترول به آن باند شده كه خود سبب دفع كلسترول از بدن مي شود.

اين گياهان عبارتند از:

تخم شويد: در داروخانه ها دارويي بنام آنتوم موجود است كه به صورت قرص است و حاوي شاه تره، كاسني و شويد مي باشد. اين دارو پايين آورنده چربي خون است. اين دارو كه بيشترين ماده مؤثر آن شويد است، طبيعت گرم دارد.

شويد: در كساني كه ترش مي كنند و سوزش سردل دارند خيلي مؤثر است. همچنين زياد كننده شير و لاغر كننده است. پايين آورنده چربي خون نيز هست.

كاسني:كاسني تقويت كننده معده، ضد درد و ضد تب است و در درد چشم، بيماري هاي كبدي، يرقان، قولنج نارساي كليوي و در بيماري هاي اعصاب از آن استفاده مي شود، كاسني طبيعت سرد دارد.

شاه تره: طبيعت سرد دارد و از گياهان ديگر در فراورده آنتوم است. اين گياه تصفيه كننده خون، صفرا آور، بر طرف كننده خارش هاي جلدي و اشتهاآور است و در درمان يرقان و تصلب شرايين نيز از آن استفاده مي شود. از عرق آن به عنوان تقويت كننده و اشتهاآور استفاده مي شود.

سير: پايين آورنده فشار خون و چربي خون است و اثرات ضد ميكروبي نيز دارد و طبيعت گرم دارد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:299