سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

گياهان دارويي در درمان بيماري هاي معده و روده

5 پنج شنبه 21 مرداد 1395
گياهان دارويي در درمان بيماري هاي معده و روده نقش اصلي و عمده اي دارند

گياهان دارويي در درمان بيماري هاي معده و روده نقش اصلي و عمده اي دارند. گياه درماني طبيعتا همراه با رژيم غذايي و فاكتورهاي جسمي براي درمان بسياري از بيماري هاي محرك و عامل اعضاي احشايي (معدي روده اي) كافي است و در ديگر موارد نيز بعنوان مكمل مهمي براي ديگر روش هاي درماني مي باشند. مشخصا درمان با چاي هاي دارويي در اين موارد بسيار مفيد و سودمند است. تنتورهاي ساده و تركيبي، اسانس ها و پودرهاي گياهي نيز داراي اثرات درماني خوبي بر روي اين گونه بيماري ها هستند. استفاده از چاي هاي دارويي به صورت سنتي براي درمان و درمان اختلالات معدي و روده اي براي قرن ها مورد استفاده بوده و اثرات مفيدي را نيز نشان داده است.

درمان هاي سريع الاثر براي بيماري ها و دردهاي حاد معده مطلوب است اما اين گونه درمان ها تا حد زيادي نه البته كاملا، مشابه روش درمان با توجه به نشانه هاي بيماري مي باشد. اختلالات در كار گوارشي و بيماري هاي معدي مي تواند ناشي از علل بسيار مختلفي باشد بدين صورت كه اين عوامل از يك پرخوري ساده تا انواع مختلف استفراغ ها، وجود حالت مختلف تهوع و آماس هايمعدي حاد را مي واند در برگيرد كه بيماري هاي تشنجي در اين ميان نقش عمده و بزرگي دارند. تعداد گياهان دارويي موجود و شناخته شده براي درمان بيماري هاي احشايي حاد كه داراي منشاء غيرواگيردار و مسري مي باشند چندان زياد نيست ولي تهيه اين گونه گياهان به راحتي مقدور و ميسر است.

گلهاي گياه بابونه

برگ هاي گياه نعناع فلفلي

برگ هاي گياه بادرنجبويه

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياه درماني/ رودولف فريتز ويس/ مترجم: مهدي صايي خرم/ ناشر: سخن گستر/ ص: 65