سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

چگونگي سردرد هاي دوران قاعدگي

5 دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
بسياري از خانم ها در دوران قاعدگي دچار سردردهاي آزار دهنده اي مي شوند. اين سردردها ممكن است از نوع سردرد هاي ميگرني و يا تنشي باشد

بسياري از خانم ها در دوران قاعدگي دچار سردردهاي آزار دهنده اي مي شوند. اين سردردها ممكن است از نوع سردرد هاي ميگرني و يا تنشي باشد. 60-70 درصد بيماران ميگرني در اين دوران دچار تشديد حملات سردرد مي شوند. در 14درصد بيماران فقط در زماني قاعدگي دچار حمله سردرد ميگرن مي شوند و در ساير اوقات مشكلي ندارند.

اغلب اوقات سردردهاي دوران قاعدگي غير قابل تحمل تر از سردرد ساير اوقات است و شايد اين مسئله بخاطر ساير احساسات اين دوران از جمله خستگي، درد شكم و كاهش تحمل و بي حوصلگي باشد.

قاعدگي به علت تغييرات ناگهاني مقدار هورمون هاي زنانه به ويژه استروژن و پروژسترون پديد مي آيد. با رسيدن به سن بلوغ مقدار اين هورمون ها افزايش پيدا مي كند و مقدار آن در طول ماه دائما در حال نوسان است. قبل از شروع قاعدگي مقدار اين هورمون ها بشدت كاهش پيدا مي كند. در دوران يائسگي مجددا مقدار اين هورمون ها كاسته مي شود. در دوران حاملگي مقدار اين هورمون ها بيشتر از ساير دوران ها است.

با تغييرات هورموني ميزان بروز سردرد نيز تغيير مي كند. با كاهش مقدار هومون ها در دوران قاعدگي و بعد از يائسگي سردرد هاي ميگرني بيشتر مي شود و در دوران حاملگي كه مقدار اين هورمون ها زياد است تا 70درصد از ميزان بروز سردرد كاسته مي شود. اين ارتباط نقش هورمون ها را در شيوع بيشتر سردرد در خانم ها مطرح مي كند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 40