سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

چگونه يك فرد معلول متولد مي شود؟

5 شنبه 1 اسفند 1394
معلوليت ممكن است ارثي بوده يا در اثر بيماري و يا تصادفات به وجود آمده باشد و مانعي در مقابل استقلال فردي و آموزش و كارآيي شخصي فرد مي باشد

معلوليت ممكن است در سه زمان اتفاق بيفتد:

قبل از تولد، حين تولد، بعد از تولد

معلوليت ممكن است ارثي بوده يا در اثر بيماري و يا تصادفات به وجود آمده باشد و مانعي در مقابل استقلال فردي و آموزش و كارآيي شخصي فرد مي باشد.

عوامل تاثيرگذار بر معلوليت:

اشعه X: تابش اشعه X در دوران بارداري به خصوص در ماه هاي اول براي جنين مضر مي باشد و مي تواند رشد اندام هاي مختلف را متوقف كند و باعث نقص عضو در جنين گردد. با توجه به نكته فوق هرگاه در دوران بارداري لازم شد از قسمتي از بدنتان عكسبرداري انجام دهيد پزشك را از باردار بودن خود مطلع نماييد.

مصرف دارو: بسياري از داروها هستند كه استفاده از آن ها در دوران بارداري براي جنين خطرناك مي باشند مخصوصا استفاده اكثر آن ها در سه ماه اول بارداري خطرات عمده اي بدنبال دارد بنابراين لازم است مادران باردار در طي حاملگي از مصرف هرگونه دارويي بدون نظر پزشك معالج را از حاملگي مطلع كنند.

هيجانات مادر: واكنش هاي عاطفي نظير ترس، اضطراب، خشم و ... بعلت اين كه باعث ترشح موادي در بدن مي شوند، اشكالاتي در رشد و تكامل عادي جنين به وجود مي آورند. آرامش روحي و حفظ بهداشت رواني مادر در دوران بارداري يكي از موارد ضروري پيشگيري از معلوليت هاست كه حتما باي از جانب اطرافيان رعايت گردد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دانستني هاي قبل از ازدواج و بعد از ازدواج/ مهناز عقيلي/ ناشر: آذريون/ص: 38