سالم باشیم

سلامت ناخن

خانه/سلامت ناخن

چگونه ناخن‌هايتان را شكل بدهيد؟

5 يکشنبه 29 آذر 1394
آيا مي‌دانيد كدام شكل ناخن براي مانيكور ايده‌آل شماست؟ ۵ نوع متفاوت شكل ناخن را كشف كنيد و بياموزيد كه چگونه آنها را سوهان بزنيد.

 آيا مي‌دانيد كدام شكل ناخن براي مانيكور ايده‌آل شماست؟

۵ نوع متفاوت شكل ناخن را كشف كنيد و بياموزيد كه چگونه آنها را سوهان بزنيد.

بيضي

كناره هاي مخروطي شكل ناخن‌هاي بيضي، شكل زيبايي براي انشگتان خانم ها مي‌سازد. شكل بيضي، هم با ناخن‌هاي پهن و هم با ناخن‌هاي باريكتر همخواني دارد، و با حالت مطبوع به طول ناخن هم مي‌افزايد.

براي دستيابي به شكل بيضي، ديواره هاي كناري را سوهان بزنيد تا مطمئن شويد صاف و هموار هستند. سپس، ديواره‌هاي كناري را به شكل بيضي گردي فرم دهيد، مطمئن شويد زواياي هر سمت باهم يكي باشد.

مربع

شكل مربعي با ديواره‌هاي مقتدرانه و نوك تيز و يا گرد شده، شكل ناخني فرنچ كلاسيك مهيا مي‌كند. اين شكل، براي ناخن‌هايي كه پايه‌ي بزرگ‌ تري دارند ايده‌آل است، چرا كه باعث خواهد شد ناخن كوتاه‌ تر و باريك‌ تر به نظر بيايد.

براي اينكه اين شكل را به وجود بياوريد، كناره‌ي ناخن‌هايتان را سوهان بزنيد تا مطمئن شويد با جلوي ناخنتان عمود شده است. وقتي كه به شكل مربعي كاملي رسيديد، سوهان را زاويه دهيد و لبه‌هاي تيز ناخنتان را كمي گرد كنيد.

مربع بيضي

تركيب ظرافت ناخن بيضي با اقتدار ناخن مربع شكل، محبوب‌ترين شكل را براي اغلب ناخن‌ها بوجود مي‌آورد. اول مربعي درست كنيد كه ديواره‌هاي مساوي و همواري داشته باشد.

حالا گوشه‌هاي ناخن را سوهان بكشيد تا جلوي ناخنتان گرد و مورب شود. يادتان نرود كه به اقتدار ديواره‌هاي مربعي نياز داريد، پس خيلي سوهان نزنيد.

گرد

شكل گرد شكلي كاملاً محافظه كارانه است و براي مردان و آن‌هايي كه ناخن‌هاي كوتاه دوست دارند، ايده‌آل است. اين شكل هم با ناخن‌هاي پهن همخواني بهتري دارد، و باعث خواهد شد ناخن باريك‌ تر به نظر بيايد.

ديواره‌هاي ناخنتان را همچون شكل مربعي سوهان بزنيد، سپس جلوي ناخنتان را آنقدر گرد كنيد تا به دايره‌ي مورد نظر برسيد!

بادامي يا تيز

ناخن بادامي يا تيز، سبكي محبوب براي كار كردن و طراحي روي ناخن است، به ويژه در اروپاي شرقي و آسيا.

در عين حال اين شكل، مطلوب هر ظاهري نيست. اين شكل افراطي، مي‌تواند انگشتان شما را باريك و بلند نشان دهد. ديواره‌هاي ناخنتان را به طور مساوي سوهان بزنيد و مخروطي درست كنيد، تا نوك ناخنتان به تيزي مطلوب برسد.

شكل خود را انتخاب كنيد

چگونه تصميم مي گيريد كه كدام شكل مناسب شما است؟ اگر پايه‌ي ناخن شما پهن است، شكل مربع بيضي را تست كنيد. اگر ناخن‌هايتان را معمولاً كوتاه نگاه مي‌داريد، شكل گرد بهترين گزينه براي استايل شما خواهد بود.

اگر انحناي زياد دوست داريد، شكل بيضي يا گرد را امتحان كنيد. اما اگر با اشكال پهن و صاف بيشتر خوشيد، ناخن مربعي يا مربع بيضي را تست كنيد. حتماً راضي خواهيد بود.

 

منبع: مجله اينترنتي سرخاب سفيداب