سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

چگونه دچار افت قندخون مي شويم؟

5 شنبه 15 اسفند 1394
اگر سطح قندخون به علت مصرف غذاهاي شيرين يا موادي كه در بدن تبديل به قند مي شوند، بسيار بالا برود، پانكراس براي ثابت نگه داشتن قندخون شروع به ترشح انسولين مي كند

گلوكز اصلي ترين سوختي است كه بدن با آن كار مي كند و اين ماده از طريق شبكه خوني به سلول ها منتقل مي شود. بدن بايد ميزان گلوكز خون را در زبان عاميانه به آن قند خون گفته مي شود به دقت كنترل كند تا ميزان اين ماده كه ذره ذره وارد سلول ها و مهم تر از آن مغز مي شود، در بدن ثابت بماند. اگر سطح قندخون به علت مصرف غذاهاي شيرين يا موادي كه در بدن تبديل به قند مي شوند، بسيار بالا برود، پانكراس براي ثابت نگه داشتن قندخون شروع به ترشح انسولين مي كند. انسولين با انبار كردن گلوكز به صورت چربي سطح خون را از وجود اين ماده پاك مي كند. يكي از دلايلي كه اجراي اين عمل را لازم مي سازد، اين است كه ميزان بالاي قند خون باعث آسيب هاي بافتي و سلولي مي شود. چنين آسيب هايي هستند كه در بيماري ديابت باعث كوري يا مختل شدن جريان خون در عضو خاصي مي شوند. اين آسيب ها حتي مي توانند منجر به قطع پا يا بيماري هاي قلبي شوند. در كوتاه مدت هنگامي كه انسولين به دفعات متعددي ترشح مي شود، ميزان تاثير آن زياد شده و باعث افت قندخون مي شود.

قهوه: اين ماده خوراكي در جدول درجه بندي GI قرار ندارد. با اين حال باعث افزايش آدرنالين شده كه اين ماده خود قندخون را افزايش مي دهد.

الكل: با اين كه در بيشتر موارد به الكل در جدول درجه بندي GI نمره صفر تعلق مي گيرد، اما از آن جايي كه در روند ساخت گليكوژن خلل وارد مي كند، مي تواند تعادل قندخون را بر هم زند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي درمان با غذا/ دكتر سوزانا اليوير/ مترجم: رقيه عليزاده/ ناشر:پيك فرهنگ/ص 159