سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

چگونه حس خجالت را از خود دور كنيم؟

5 چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395
خجالت مي تواند ما را دچار ديوانگي نموده و به كارهاي ناجوري وادار كند. اعتقاد به اينكه نبايد خودمان را آن طوري كه هستيم قبول داشته باشيم آزارمان مي دهد.

خجالت مي تواند ما را دچار ديوانگي نموده و به كارهاي ناجوري وادار كند. اعتقاد به اينكه نبايد خودمان را آن طوري كه هستيم قبول داشته باشيم آزارمان مي دهد. براي محافظت خود در مقابل اين آزار، ممكن است خجالت را به احساس هاي ديگري كه امن تر هستند و برخورد با آنها ساده تر است تبديل كنيم. اين احساسات عبارتند از: خشم ، بي تفاوتي، نياز شديد به كنترل، افسردگي، ابهام، سبكسري و يا وسوسه براي استعمال مواد مخدر كه شامل الكل، قرص، غذا، اعمال جنسي و يا پول مي باشد. ممكن است خجالت را به سرزنش، بي حسي يا ترس ناگهاني تبديل كنيم، و يا شايد با فرار كردن برخورد نماييم.

نكته هايي كه كمك مي كند تا از اين درد خارج شويد:

  • تغيير يافتن از يك نظام مبتني بر خجالت به نظام عشق به خود و پذيرش
  • نشان دادن خجالت
  • ريشه يابي علت خجالت
  • تغيير نوع احتياجات
  • رها شدن از چنگ خجالت
  • شناخت حقوق و قواعد خويش

 

احساس خجالت بايد ريشه يابي شود:

چرا احساس خجالت مي كنيد؟ چه كسي از شما ناراضي شده؟ قواعد چه كسي را داريد مي شكنيد؟شايد داريم كاري مي كنيم كه باعث مي شود مستحق احساس گناه باشيم. شايد از حدود اخلاقي خويش سر باز مي زنيم و گناه با خجالت قاطي شده است. گاهي خجالت كليدي است براي تغيير چيزي كه واقعا بايد تغيير كند ولي بدون رهايي از چنگ خجالت اين تغيير ممكن نيست...

تغييرات لازم

اگر به خاطر احساس گناه از كاري كه انجام داده ايم احساس خجالت مي كنيم، بايد خجالت را به گناه تبديل كرده آنگاه اصلاحات لازم را به عمل آوريم و رفتار خود را تغيير دهيم.

اگر درباره ي چيزي كه نمي توانيم و يا لازم نيست آن را عوض كنيم احساس خجالت مي كنيم، تسليم مي شويم و به خودمان توجه بيشتري مي كنيم.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب وابستگي عاطفي/ ملودي بيتي/ مترجم: فرامرز مسيحي/ ناشر: اوحدي/ ص127