سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

چگونه از عفونت هاي قارچي پيشگيري كنيم؟

5 سه شنبه 30 شهريور 1395

عفونت هاي قارچي ممكن است كه در هر قسمتي از بدن ظاهر شود اما غالبا در نواحي زير ديده مي شود:

بين ران ها

بين انگشتان دست و پا(پاي ورزشكاران)

قسمت هاي بدون مو (عفونت قارچي)

جمجمه (كچلي)

بيشتر عفونت هاي قارچي به شكل يك حلقه هستند و غالبا خارش دارند. عفونت قارچي سر مي تواند سبب پيدايش لكه هاي گرد فلس دار و بي مو شود. ناخن هاي آلوده به عفونت قارچي، سخت و ضخيم مي شود.

درمان:

صابون و آب. شست و شوي هر روزه قسمت هاي آلوده با صابون و آب ممكن است تنها كار لازم باشد. در صورت امكان، از صابون هاي حاوي هگزاكلروفن استفاده كنيد.

كوشش كنيد كه ناحيه مبتلا را خشك نگهداريد و در معرض هوا يا آفتاب قرار دهيد. لباس هاي زير و جوراب ها را به ويژه هنگامي كه عرق مي كنند مكررا عوض كنيد.

از كرم گوگرد دار و روغن حيواني استفاده كنيد.

كرم هاي داراي اسيد ساليسيليك يا اسيداندسيلينك به درمان عفونت هاي قارچي بين انگشتان دست و پا و كشاله ران كمك مي كند.

براي درمان كچلي سر يا هر عفونت قارچي كه منتشر مي شود و يا با درمان هاي فوق بهبودي نمي يابد از گريزوفولين، يك گرم در روز براي بزرگسالان و نيم گرم براي كودكان استفاده كنيد.

بسياري از كچلي هاي سر هنگامي كه كودكان به سن بلوغ مي رسنداز ميان مي رود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دارو درماني مؤثر/ اسكات واكر/ مترجم: دكتر امير هوشنگ زرگرزاده/ ناشر: چهارباغ/ ص:281