سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

چگونه از زخم بستر جلوگيري كنيم؟

5 چهار شنبه 6 مرداد 1395
اين زخم باز و مزمن در اشخاصي ظاهر مي شود كه به حدي مريض هستند كه نمي توانند در بستر غلت بزنند

اين زخم باز و مزمن در اشخاصي ظاهر مي شود كه به حدي مريض هستند كه نمي توانند در بستر غلت بزنند، به ويژه در افراد مسن و بيمار كه بسيار لاغر و ضعيف هستند. اين زخم ها در قسمت هاي استخواني بدن كه پوست با رختخواب در تماس است ايجاد مي شوند. زخم بستر بيشتر در ناحيه سرين، پشت، آرنج و پاها ديده مي شود.

چگونه از زخم بستر پيشگيري كنيم:

شخص بيمار را هر يك ساعت يك بار برگردانيد: طاقباز يا دمرو، يا از يك پهلو به پهلوي ديگر

هر روز او را حمام كنيد و پوست او را با روغن بچه چرب كنيد.

از ملافه و تامپون (بالشتك) نرم استفاده كنيد. همه روز و هر وقت كه تامپون به ادرار، مدفوع، استفراغ و غيره آلوده مي شود آن را عوض كنيد.

در زير بدن شخص بالش هايي را به طريقي قرار دهيد كه قسمت هاي استخواني كمتر اصطكاك داشته باشد.

تا آنجا كه ممكن است شخص را تغذيه كنيد. اگر او خوب غذا نمي خورد، ويتامين اضافي ممكن است مفيد باشد.

كودكي كه به يك بيماري مزمن شديد مبتلاست بايد اغلب در دامن مادرش بماند.

 

درمان:

تمام كارهاي فوق را انجام دهيد.

زخم ها را با آب جوشيده مخلوط با كمي نمك يا آب اكسيژنه بشوئيد. زخم ها زا با گازاستريل و بانداژ بپوشانيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:290