سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

چه عواملي موجب كاهش ميل جنسي در زنان مي شود؟

5 پنج شنبه 10 دي 1394
تمايلات جنسي در مراحل مختلف سيكل قاعدگي متغير بوده و معمولا قبل از تخمك گذاري ميل جنسي افزايش و بعد از تخمك گداري كاهش مي يابد

سيكل قاعدگي:

تمايلات جنسي در مراحل مختلف سيكل قاعدگي متغير بوده و معمولا قبل از تخمك گذاري ميل جنسي افزايش و بعد از تخمك گداري كاهش مي يابد. هم چنين ديده شده است كه بسياري زنان در چندروز اول قاعدگي ميل جنسي شان به وضوح افزايش مي يابد.

حاملگي و شيردهي:

عوامل بسيار متعددي در ميزان و خصوصيات فعاليت جنسي در دوران حاملگي و شيردهي نقش يفا مي كنند، اما در كل با افزايش سن حاملگي، فعاليت جنسي كاهش مي يابد. فعليت جنسي معمولا 11 هفته بعد از زايمان مجددا برقرار شده ولي ضعيف تر از قبل از زايمان مي باشد. شيردهي باعث كاهش ميل و رضايت جنسي مي شود كه بيشتر علل هورموني دارد، اما عوامل ديگري همچون كم خوابي و استرس ناشي از مراقبت شيرخوار و افسردگي پس از زايمان هم در اين مساله تاثيرگذار هستند.

يائسگي:

تغييرات فيزيكي، روحي رواني و فيزيولوژيك حاصل از يائسگي در بسياري از زنان باعث كاهش فعاليت جنسي مي شود.

برداشتن رحم و تخمدان:

پس از برداشتن رحم به دلايل متعددي از جمله فقدان اثرات رحم، جراحت هاي برجا مانده و اثرات روحي رواني جراحي دچار اختلالات جنسي و كاهش ميل جنسي مي شوند كه با مشاوره، حمايت همسر و مصرف برخي داروها بسياري از اين مشكلات برطرف مي شود.
بيماراني كه تخمدان هايشان را برداشته باشند، حتي در مقايسه با زنان يائسه بيشتر دچار ضعف ميل جنسي مي شوند. زيرا در زنان يائسه هنوز مقداري هورمون در تخمدان ساخته مي شود، اما در افرادي كه تخمدان هايشان را خارج ساخته اند، خير.

مصرف برخي داروها:

مصرف برخي از داروها از جمله بسياري از داروهاي ضدافسردگي به طور قابل توجهي منجر به كاهش ميل جسي مي شود.

عوامل روحي و رواني:

مشكلات عاطفي، خانوادگي، شغلي و اقتصادي مي توانند ميل جنسي زنان را به طور چشم گيري كاهش دهند.


كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان1/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 61