سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

چه عواملي موجب بروز افسردگي مي شوند؟

5 شنبه 26 دي 1394
افسردگي مسئله شايعي است كه در هر سني زنان و مردان و نيز كودكان و نوجوانان را درگير مي كند. اين حالت از احساس عادي و موقت دلتنگي و بدخلقي كه با فراز و نشيب هاي زندگي ظاهر مي گردد، شديدتر مي شود

افسردگي مسئله شايعي است كه در هر سني زنان و مردان و نيز كودكان و نوجوانان را درگير مي كند. اين حالت از احساس عادي و موقت دلتنگي و بدخلقي كه با فراز و نشيب هاي زندگي ظاهر مي گردد، شديدتر مي شود. افسردگي از يك مساله جزئي تا يك بيماري وخيم در نوسان است. خوشبختانه، درمان هاي مؤثري براي اكثر مبتلايان به افسردگي در دسترس مي باشد.

افسردگي احتمالا براثر مجموعه اي از عوامل، از جمله ويژگي هاي ژنتيكي كه از والدين به ارث برده مي شود، ايجاد مي گردد. اكثر افسردگي هاي عمده با مسائلي مرتبط با حامل هاي شيميايي (انتقال دهنده هاي عصبي) در مغز درگير است. ميزان تنش در زندگي يك فرد و راه رويارويي با آن نيز در ايجاد افسردگي تاثير دارد. افسردگي مداوم برجسم، ذهن و رفتار اجتماعي فرد اثر مي گذارد.

 

عوامل محرك افسردگي عبارتند از:

  • مصرف مشروبات الكلي و استفاده از داروهاي غير مجاز
  • ابتلا به بيماري يا آسيب هاي عمده
  • تالم بر اثر فوت يكي از اعضاي خانواده يا يك دوست
  • دستخوش تغييرات عمده زندگي شدن ( از دست دادن شغل، طلاق، فرزنداني كه خانه را ترك كرده اند، بازنشستگي)
  • به مدت طولاني تحت فشارعصبي بودن، مانند بيماري مزمن يكي از تعضاي خانواده
  • مصرف داروهاي خاص يا ابتلا به بيماري خاصي
  • به تازگي وضع حمل كردن (افسردگي پس از زايمان)

 

كوتاه شدن روزها در زمستان در بعضي از افراد نوعي افسردگي ايجاد مي كند كه اختلال عاطفي فصلي ناميده مي شود.

نظر به اين كه مسائل بسياري موجب افسردگي مي شود، مراقبت از خود همراه با درمان تخصصي اغلب بسيار مؤثر است. رايج ترين نوع درمان، مشاوره (روان درماني) توام با مصرف دارو است. در موارد شديد، بيمار نياز به بستري شدن در بيمارستان دارد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي بهداشت خانواده/ دونالد كمپر/ مترجم: معصومه صابرمقدم/ ناشر: اطلاعات/ ص465