سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

چه عواملي كمردرد را تشديد مي كند؟

5 شنبه 1 خرداد 1395
ضربه به كمر مي تواند به صورت رگ به رگ شدن و يا شكستگي مهره باشد. رگ به رگ شدن كمر ناشي از بلند كردن جسم سنگين، افتادن به زمين يا كشيدگي ناگهاني عضلات كمر مي باشد

ضربه:

ضربه به كمر مي تواند به صورت رگ به رگ شدن و يا شكستگي مهره باشد. رگ به رگ شدن كمر ناشي از بلند كردن جسم سنگين، افتادن به زمين يا كشيدگي ناگهاني عضلات كمر مي باشد كه در اينجا درد محدود به كمر مي باشد. شكستگي مهره ها در بيماري هاي پوكي استخوان شديد، سرطان هاي متاستاتيك، مصرف كورتونها و پركاري تيروئيد و پركاري پاراتيروئيد با ضربه هاي خفيف و يا حتي بدون ضربه هم ممكن است رخ دهد.

ديسك كمري:

معمولا با درد كمر كه به پا انتشار پيدا مي كنند، مشخص مي شود.

آرتروز ستون فقرات:

بيماران غالبا دردي دارند كه با حركت افزايش مي يابد و با سفتي و محدوديت حركتي همراه است.

اسپونديليت آنكيولوزان:

بيماران غالبا مردان زير 40 سال هستند. كمر دردي كه با استراحت بدتر مي شود و با فعاليت تسكين مي يابد مشخصه اين بيماران است.

تنگي مجراي نخاعي:

كمر دردي كه با لنگش كاذب همراه است، حاكي از تنگي كانال نخاعي است.

بيماري هاي تخريبي مهره ها:

از قبيل تومورها( اوليه يا متاستاتيك) عفونت ( عفونت هايي مثل مالاريا، سل،...)و پوكي استخوان مي توانند مهره ها را درگير كنند.

بيماري هاي رواني:

بسياري از بيماران مبتلا به كمر درد مزمن( بيشتر از 3ماه) ممكن است دچار افسردگي، اختلال اضطراب و ناخوشي رواني باشند. ضربه هاي روحي كودكي از جمله سوء استفاده فيزيكي و جنسي مي تواند باعث كمردرد مزمن مي شود.

درد ارجاعي از بيماري هاي احشايي:

بيماري هاي معده و روده و دستگاه تناسلي بعضي اوقات مي توانند باعث كمر درد شوند.

درد وضعيتي كمر:

در بسياري از بيماران مبتلا به درد مزمن كمر، درد آنها مربوط به وضعيت هاي نامناسب نشستن، ايستادن و كار كردن مي باشد كه دردشان با استراحت برطرف مي شود. در اينجا ورزشهاي تقويت كننده عضلات كمر و شكم موثر مي باشد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان و كنترل كمر درد/ كاظم كياني، بهزاد خراد/ ناشر: زرقلم/ ص15