سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

چه شخصيت هايي دچار افسردگي مي شوند؟

5 چهار شنبه 16 دي 1394
برخي شخصيت هاي خاص مثلا افراد خودشيفته، وسواسي، وابسته و خجالتي استعداد بيشتري براي ابتلا به افسردگي دارند و ميزان بروز افسردگي در آنها شايع تر است.

برخي شخصيت هاي خاص استعداد بيشتري براي ابتلا به افسردگي دارند و ميزان بروز افسردگي در آنها شايع تر است. اين دسته افراد عبارتند از:

شخصيت هاي نمايشي، خود شيفته و مرزي:

افرادي كه شخصيت نمايشي يا خود شيفته دارند، افرادي هستند با احساسات و عواطف بسيار شديد، زود به خشم مي آيند و گريه مي كنند و به آساني آرام مي شوند و لبخند مي زنند. روابط شان با ديگران خيلي سطحي است. زود با ديگران دوست مي شوند و خيلي سريع رابطه شان را به هم مي زنند. معمولا حركات و رفتارشان و حتي نحوه ي آرايش و لباس پوشيدنشان به نحوي است كه باعث جلب توجه ديگران مي شود. اين افراد تحمل ناكامي و نقد را ندارند و سريعا از اينكه مورد بي توجهي ديگران قرار گيرند آشفته و ناراحت مي شوند. شخصيت هاي مرزي نيز ثبات عاطفي و رفتاري ندارند، زود به چيزي يا كسي دل مي بندند و زود هم دل مي كنند. احساساتشان را نمي توانند كنترل كنند و با اطرافيان نيز رفتاري متضاد و گيج كننده دارند. آنها گاهي دچار افسردگي هاي بسيار شديدي مي شوند كه گرچه كوتاه مدت است اما ممكن است وخيم و حتي منجر به خودكشي شود.

شخصيت هاي وسواسي:

آنها افرادي دقيق، منظم و خشك هستند. هميشه طبق مقررات رفتار مي كنند و انتظار دارند ديگران نيز مطابق استانداردها و خواسته ي آنان عمل كنند. استانداردهاي اين افراد بسيار بالاست و افراد كمال گرايي محسوب مي شوند. درصد بالايي از افرادي كه شخصيت هاي وسواسي دارند، دچار افسردگي مي شوند. بيشترين بيماري رواني كه شخصيت هاي رواني به آن دچار مي شوند، افسردگي است. افرادي كه بسيار منظم، دقيق و تابع قانون هستند، جدي اند و خيلي اهل شوخي و مزاح نيستند؛ هميشه همه چيز را از ديد قوانين و چارچوب ها مي بينند و قابليت انعطاف زيادي ندارند، اين افراد معتقدند كه هيچ كس كارش را درست انجام نمي دهد و فقط خود آنها كارها را درست انجام مي دهند و به همين دليل كار ديگران را قبول ندارند. افراد وسواسي كمال گرا هستند و همه چيز را در حد كمال مي خواهند. در عين حال بسيار بسيار مسئوليت پذير و وظيفه شناس هستند، بطوري كه اگر مسئوليتي به آنها واگذار شود حتي به قيمت فدا كردن استراحت و منفعت خود و خانواده وظيفه شان را انجام مي دهند. همانند شخصيت بازرس ژاور در بينوايان كه شخصيت وسواسي داشت. او همه تلاشش را براي دستگيري ژان واژان انجام داد و در نهايت چون نتوانست او را دستگير كند، دست به خودكشي زد. وقتي كه شخصيت هاي وسواسي به آنچه كه مي خواهند نرسند و روزگار مطابق ميلشان نگردد، دچار افسردگي مي شوند.

شخصيت هاي وابسته:

افرادي هستند كه در تمام مسائل زندگي و گاهي موارد روزمره و جاري و نيز تصميمات مهم به ديگران وابسته اند. آنها از خود اراده اي ندارند و به آساني تابع نظرات و خواسته هاي ديگران مي شوند. اين افراد معمولا سعي مي كنند از منافع شخصي خود بگذرند تا بتوانند ديگران را از خود راضي نگه دارند.

شخصيت هاي اجتنابي و دوري گزين:

اين افراد معمولا بسيار خجالتي هستند و قدرت و توانايي ابراز وجود ندارند. غالبا نمي توانند به ديگران "نه" بگويند. از موقعيت هاي اجتماعي هراس دارند و هميشه نگرانند مبادا مورد تمسخر و تحقير ديگران قرار بگيرند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب افسردگي، راهنماي بيماران و خانواده ها/ دكتر مجيد صادقي/ناشر: قطره/ ص12