سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

چه زناني نبايد از قرص هاي ضدبارداري استفاده كنند؟

5 سه شنبه 19 مرداد 1395
زنان مبتلا به اين بيماري ها يا زناني كه چشم هايشان در دوران بارداري رنگ زردي دارد نبايد از قرص هاي ضدآبستني استفاده كنند

زني كه هر يك از علايم زير را دارد نبايد از قرص (يا آمپول) ضد آبستني استفاده كند:

درد عميق يا مداوم در يك پا يا ران. اين ناراحتي ممكن است در اثر التهاب يك لخته خوني ايجاد شود. از قرص هاي ضد ابستني استفاده نكنيد.

سكته. زناني كه هر يك از علائم سكته را داشته اند نبايد از قرص ها استفاده كنند.

التهاب كبد يا هپاتيت، تشمع كبدي يا سيروز يا ساير بيماري هاي كبدي. زنان مبتلا به اين بيماري ها يا زناني كه چشم هايشان در دوران بارداري رنگ زردي دارد نبايد از قرص هاي ضدآبستني استفاده كنند. بهتر است تا يك سال پس از ابتلاء به هپاتيت از قرص هاي ضد آبستني استفاده نشود.

سرطان. اگر سرطان سينه يا رحم داشته ايد يا مشكوك به انها هستيد از قرص هاي ضد آبستني استفاده نكنيد. پيش از شروع استفاده از قرص هاي ضدآبستني، سينه هاي خود را امتحان كنيد، در بعضي از مراكز بهداشت ممكن است براي آزمايش سرطان دهانه رحم بتوانيد يك آزمون ساده انجام دهيد. قرص هاي ضد آبستني سرطان ايجاد نمي كنند اما اگر پيشاپيش سرطان رحم يا پستان وجود داشته باشد، قرص ضدآبستني مي تواند آن را بدتر كند.

ميگرن. زناني كه به ميگرن واقعي مبتلا هستند نبايد از قرص هاي ضدآبستني استفاده كنند. اما براي سردرد ساده اي كه با آسپرين رفع مي شود دليلي ندارد كه قرص مصرف نكنند.

عفونت ادراري همراه با تورم پا

بيماري هاي قبلي

خونريزي شديد در دوران قاعدگي

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:377