سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

چطور از انتقال بيماري هاي مقاربتي جلوگيري كنيم؟

5 چهار شنبه 13 مرداد 1395
همه افراد مبتلا به اين نوع بيماري بايد فورا درمان شوند تا ديگران را آلوده نسازند، مبتلايان نبايد تا 3 روز بعد از پايان درمان آميزش جنسي داشته باشند.

چگونه از انتقال بيماري هاي مقاربتي به افراد ديگر پيشگيري كنيم:

1. درمان فوريب مبتلايان: همه افراد مبتلا به اين نوع بيماري بايد فورا درمان شوند تا ديگران را آلوده نسازند، مبتلايان نبايد تا 3 روز بعد از پايان درمان آميزش جنسي داشته باشند.

2. آگاه كردن افراد ديگري كه به درمان احتياج دارند: هنگامي كه شخص متوجه مي شود كه مبتلا به يكي از اشكال بيماري هاي مقاربتي است بايد فردي را كه با وي آميزش جنسي داشته است از بيماري خود مطلع سازد زيرا چنانچه زن نداند كه مبتلا به بيماري شده است مي تواند آن را به ديگران منتقل نمايد، نوزادان او ممكن است نابينا شوند و به زودي ممكن است عقيم يا بسيار عليل شود.

3. احتياط در مورد انتخاب افرادي كه با آنها آميزش جنسي داريد: فردي كه با افراد مختلف و متعدد رابطه جنسي برقرار كند بيشتر در معرض ابتلا به اين نوع بيماري ها است.

4. كمك به ديگران: دوستاني را كه ممكن است دچار بيماري مقاربتي باشند وادار به درمان فوري كنيد و به آنها گوشزد كنيد كه تا پايان درمان از هرگونه آميزش جنسي خودداري كنند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:234