سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

چشيدن طعم و بوهاي مختلف رابطه جنسي

5 دوشنبه 30 آذر 1394
رابطه جنسي انواع دارد و راه درست يا غلطي براي آن وجود ندارد. روابط جنسي در افراد متفاوت است و شما بايد فعاليت مشتركي بيابيد كه براي خود و همسرتان لذت بخش باشد.

رابطه ي جنسي هزار جور رنگ و بو و سبك دارد و راه درست يا غلطي براي تجربه و لذت جنسي وجود ندارد. انواع روابط جنسي در افراد مختلف متفاوت است، اما مسئله ي شما به عنوان زن و شوهر يافتن فعاليت هاي مشتركي است كه براي هر دوتان رضايت بخش باشند.

اگر همسرتان مايل است نوع خاصي از فعاليت يا تكنيك را تجربه كند و شما حس خاصي در مورد آن نداريد شايد بدتان نيايد كوتاه بياييد و همسرتان را با آن كار خرسند كنيد. اما اگر يكي از شما مايل باشد كاري كند كه ديگري به شدت مخالف آن است يا واقعا انجام آن را دوست ندارد، كوتاه آمدن عين بي حرمتي به خود يا طرف مقابل به نظر مي آيد. مثلا اگر يكي از شما واقعا از داشتن رابطه جنسي از طريق بخش خاصي از بدن بيزار است بايد بپذيريد كه آن محدوده ورود ممنوع است.

اشتها براي رابطه ي جنسي اغلب با اشتها براي غذا مقايسه مي شود. اما داشتن رابطه ي جنسي با هم، خيلي صميمانه تر و دوسويه تر از غذا خوردن با هم است. اگر همسرتان جلوي چشم شما فلفل قرمز نوش جان كند، بعيد است به شما بربخورد هر چند از اين چاشني خيلي هم بدتان بيايد. اما اگر آن غذا را به زور به خورد شما بدهد كاملا حق داريد حس كنيد آزادي هاي فردي تان زير پا گذاشته شده است.

اگر به فعاليت جنسي خاصي علاقه داريد كه همسرتان مخالف ان است، به جاي اينكه با تمركز روي آنچه از دست مي دهديد و دامن زدن به دلخوري رابطه ي خود را به خطر بيندازيد، روي آن همه كار ديگر كه مي توانيد با هم انجام دهيد و از آنها لذت ببريد تمركز كنيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بهبود روابط زناشويي به زبان آدميزاد/ پائولا هال/ مترجم: ليلا رسولي/ناشر: هيرمند/ ص150