سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

چرخه ي واكنش جنسي را بشناسيد

5 دوشنبه 30 فروردين 1395
واكنش جنسي در انسان هاي مختلف فرق مي كند و به چگونگي تحريك بستگي دارد. زماني كه احساس لذت جنسي در انسان آغاز مي شود، چرخه واكنش جنسي فعاليت خود را آغاز مي نمايد.

واكنش جنسي در انسان هاي مختلف فرق مي كند و به چگونگي تحريك بستگي دارد. زماني كه احساس لذت جنسي در انسان آغاز مي شود، چرخه واكنش جنسي فعاليت خود را آغاز مي نمايد.

اين چرخه شامل 5 مرحله مي باشد:

تمايل:

تمايل به عنوان اولين مرحله از فرايند چرخه لذت جنسي، پيش نياز آغاز رابطه مي باشد. قبل از هرچيز شما بايد تمايل داشته باشيد كه رابطه جنسي را شروع نماييد تا به اين ترتيب وارد مراحل بعدي چرخه ي لذت جنسي شويد. بدون تمايل چرخه لذت جنسي آغازي ندارد. در اين مرحله هرمونهاي جنسي شروع به ترشح مي نمايند.

 

لذت:

لذت با افزايش ضربان قلب، تنش در ماهيچه ها و افزايش گردش خون ايجاد مي شود و عملا حساسيت نسبت به تحريك ها را افزايش مي دهد. افزايش گردش خون در زنان باعث مي شود كه اندام جنسي، لبها و پستانهاي آنها پرخون شده و ترشحات مهبلي در آنها آغاز شود.در مردان علامت اين مرحله (لذت) نعوظ آلت مي باشد.

 

تداوم لذت:

تداوم لذت در امتداد مرحله ي لذت قرار دارد و با استمرار تحريك در مرحله لذت، زوجين وارد اين مرحله مي شوند. در اين مرحله نعوظ آلت بيشتر و قوي تر گرديده و سر آلت قدري بزرگتر مي شود. در اين جا سينه پرخون و نوك پستانها نعوظ پيدا مي كنندو و تمايل زن براي ادامه دخول بسيار زياد مي شود.

 

ارگاسم:

از نظر فيزيكي، ارگاسم نوعي كاهش تنش جنسي است. به هنگام ارگاسم چنديد انقباض غيرعادي در ماهيچه ها صورت مي گيرد. اين انقباض براي زنان در يك سوم بيروني مهبل و براي مردان در ماهيچه هاي لگنچه صورت مني گيرد.

ارگاسم حدود 3 تا 10 ثانيه طول مي كشد و انقباض هاي ماهيچه اي در فواصل كمتر از يك ثانيه صورت مي گيرد. لذت ارگاسم در افراد به شكل هاي مختلف نمايان مي شود كه درست و غلط نداشته و فقط لذت آن داراي اهميت است.

 

آرامش:

در مرحله آرامش اندام هاي جنسي به حالت اوليه خود باز مي گردند. ماهيچه ها قدري وارد استراحت و آرامش مي شوند و ضربان قلب و تنفس به حالت عادي باز مي گردد به اين ترتيب بدن به طور كلي وارد استراحت و آرامش مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب رازهاي موفقيت در رابطه جنسي/ حسن خان جمالي، مينا ميكائيلي بنيادآباد/ ناشر: نهضت پويا/ ص 70