سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

پیاده روی حافظ تندرستی

5 چهار شنبه 24 تير 1394
معلوم نیست چرا بیشتر مردم از راه رفتن دوری می کنند؛ ولی با این حال استثناهایی هم وجود دارد که اینها اشخاص استثنایی و علاقه مند به ورزش پیاده روی هستند.

راهپیمایی، حافظ تندرستی و شادابی است

معلوم نیست چرا بیشتر مردم از راه رفتن دوری می کنند؛ ولی با این حال استثناهایی هم وجود دارد که اینها اشخاص استثنایی و علاقه مند به ورزش پیاده روی هستند.
یک پزشک می گوید نصف بیمارانی که در اتاقهای انتظار پزشکان ازدحام می کنند اگر روزی یک ساعت وقت صرف راهپیمایی می کردند از بیماری های خود شفا می یافتند.
آری، راهپیمایی درمان فشار عصبی، عصبانیت، بی خوابی، خستگی مزمن، و یک دسته از امراض کوچک جسمی و روانی است که فکر و بدن را خسته می کنند و لذت زندگی را از میان بر می دارند.
راهپیمایی استراحت می دهد، شادابی می بخشد، وزن را تعادل می بخشد، هضم را آسان می سازد، تخلیه سموم و گردش خون، انبساط بدن مغز، و روح را روان می کند.
اگر این دفعه پریشان خاطر بودید به گردش بروید و راهپیمایی کنید؛ راحت ترین کفشهای خود را به پا کنید.
وقتی راه می روید سرتان را بلند کنید. قدمهای خود را بلند بردارید و دستهای خود را آزاد ول کنید تا آویزان حرکت کنند و در این حال به طور عمیق نفس بکشید. در راهپیمایی لازم نیست خیلی سریع بروید، نظم کامل را در اندازه سرعت رعایت کنید. رفته رفته که به راهپیمایی عادت کردید خلق و خوی شما عوض می شود و افکار سیاه از ذهن شما پراکنده و دور می شوند؛ افکار پریشان و سیاه شما دیگر مدت درازی با شما نخواهند بود.
روان پزشکان خسته نمی شوند از اینکه برای ما تکرار کنند که وقتی بدن خاموش می شود روح نمی تواند متأثر نشود یعنی نشاط جسم، نشاط روح است و نشاط روح، نشاط جسم. راهپیمایی این مزایا را دارد که علاوه بر پیاده روی، را لذت مطبوع و بزرگی برای شما فراهم می آورد، به همین علت اشخاص بسیاری در دنیا که می توانند تفریحات گوناگونی داشته باشند فقط به تفریح پیاده روی می پردازند زیرا پیاده روی برای آنها لذت عضلانی خیلی خالصی فراهم می آورد.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب اسرار طول عمر، شادابی و تندرستی/ گیلورد هاوزر/ ترجمه: مهدی نراقی / ناشر: امیرکبیر/ ص239