سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

پيشگيري و كنترل ديابت نوع1

5 چهار شنبه 20 آبان 1394
راهي براي پيشگيري از ديابت نوع1 وجود ندارد،اما ميتوان با اجراي مراقبت هاي ديابتي و ميزان هموگلوبين A1C نرمال و كنترل قند خون شانس ايجاد مشكلات ديابت را كاهش داد.

هيچ راهي براي پيشگيري از ديابت نوع1 وجود ندارد. با وجود اين حقيقت، شما مي توانيد با اجراي مراقبت هاي ديابتي و ميزان هموگلوبين A1C نرمال و كنترل دقيق قند خون، شانس ايجاد مشكلات ناشي از ديابت را كاهش دهيد. كلينيك ها و مراكز درماني بسياري هستند كه به شما كمك مي كنند تا با استفاده از برنامه هاي جامع درماني تا حد ممكن به سلامتي دست يابيد.

برخلاف مبتلايان به ديابت نوع2 كه در مراحل اوليه نياز به انسولين ندارند و اگر با وجود مصرف قرص هاي ضد ديابت در تنظيم قند خون ناتوان بودند بايد از انسولين استفاده كنند، مبتلايان به ديابت نوع1 هرگز نمي توانند از دارو استفاده نمايند. هدف انسولين درماني اين است كه كار انسولين ترشح شده در بدن را تقليد كند. يكي از فاكتورهاي كليدي در انسولين درماني افراد ديابتي، اين است كه گلوكز خون را به دقت كنترل كند و كمك كند تا ميزان قند خون تا حد ممكن به حد طبيعي نزديك گردد. بيماران ديابتي بايد با پزشك خود در مورد ميزان گلوكز خون هدف خود مشورت نمايند. همچنين تعيين ميزان A1C بسيار مهم است. با كنترل قند خون و رساندن آن به حد طبيعي شما مي توانيد از بسياري از مشكلاتي كه ساير افراد ديابتي با آن مواجه هستند، پيشگيري نماييد.

اگرچه كنترل ديابت نوع اول بدون تزريق انسولين امكان پذير نيست، ولي تغيير شيوه زندگي بروز عوارض ديابت را به تاخير خواهد انداخت. فرد مبتلا مي تواند با داشتن شيوه زندگي سالم اعم از تغذيه مناسب، فعاليت بدني و كنترل استرس، در كنترل قند خون موفقيت بيشتري داشته باشد كه اين، نياز به انسولين را براي فرد مبتلا محدودتر مي نمايد. توجه به مقدار كربوهيدراتي كه يك فرد مبتلا به ديابت در هر وعده غذايي مصرف ميكند اهميت دارد. پس با آموزش در مورد شمارش كربوهيدرات ها، مي توانيد مصرف آنها را بطور دقيق انجام دهيد. همچنين افراد مبتلا به ديابت نوع1 بايد در زمان معين و با توجه به انسولين تزريقي غذاي خود را مصرف كنند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فعاليت ورزشي، تمرين، ديابت/ دكتر سحر دانشور/ ناشر: علوم ورزشي/ ص15