سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

پيشگيري از ديابت به لطف ويتامين D

5 يکشنبه 24 آبان 1394
مصرف مكمل هاي ويتامين "دي" قند خون را تنظيم كرده و به اين ترتيب خطر ابتلا به ديابت نوع دو را كاهش مي دهد.

مصرف مكمل هاي ويتامين "دي" نقش مهمي در پيشگيري از ابتلا به ديابت نوع دو دارد. ديابت نوع دو بيماري اي است كه در آن بدن نمي تواند از گلوكز استفاده كند و آن را ذخيره نمايد و در نتيجه گلوكز به جاي تبديل شدن به انرژي به خون باز ميگردد و باعث ايجاد علائم مختلف مي شود. نتايج پژوهش جديدي كه در مجله امريكايي تغذيه اي باليني منتشر شد، نشان ميدهد كه مصرف ويتامين "دي" قند خون را تنظيم كرده و به اين ترتيب خطر ابتلا به ديابت نوع دو را كاهش مي دهد. اين پژوهش، نتيجه ي كار محققان مركز پزشكي تافتز شهر بوستون آمريكا است. در اين پژوهش 92 شركت كننده كه به طور متوسط 57 سال داشته اند، دچار چاقي مفرط بوده و به طور طبيعي مستعد ابتلا به ديابت نوع دو بودند، تحت نظر گرفته شدند. در پايان پژوهش محققان مشاهده كردند ميزان ترشح انسولين از سلول هاي پانكراس افرادي كه ويتامين "دي" دريافت كرده بودند، بيشتر بود و براي همين ميزان قند خون اين افراد منظم تر بوده است. تعدادي از اين افراد به مدت شانزده هفته، روزانه 2000 واحد بين المللي ويتامين "دي" و گروهي ديگر يك مكمل 800 ميلي گرمي كلسيم مصرف كردند. در پايان پژوهش محققان مشاهده كردند ميزان ترشح انسولين از سلول هاي پانكراس افرادي كه ويتامين "دي" دريافت كرده بودند، بيشتر بود و براي همين هم ميزان قند خون اين افراد منظم تر بوده است. اما اين نتايج در بين افرادي كه فقط كلسيم مصرف كرده بودند، ديده نشد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فعاليت ورزشي، تمرين، ديابت/ دكتر سحر دانشور/ ناشر: علوم ورزشي/ ص 76