سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

پيشگيري از بارداري با روش عقيم سازي

5 چهار شنبه 28 بهمن 1394
در بيشتر افراد عقيم سازي با هدف جلوگيري از حاملگي يك عمل انتخابي و ارادي است

در بيشتر افراد عقيم سازي با هدف جلوگيري از حاملگي يك عمل انتخابي و ارادي است. عقيم سازي بعنوان بك روش تنظيم خانواده در افرادي كه خواهان يك متد دائمي هستند توصيه مي شود اگرچه عقيم سازي آقايان و خانم ها قابل برگشت است ولي تكنيك آن سخت تر از روش اوليه عقيم سازي و هزينه آن بالاتر است، بعلاوه ميزان موفقيت آن هم بستگي به روش جراحي اوليه، سن بيمار و قسمت برداشته شده لوله دارد. آناستوموز مجدد لوله هاي رحمي بهتر از مجراي وازدفران صورت مي گيرد.

قبل از عقيم سازي بايد با بيمار مشاوره شود و از نظر نحوه جراحي و خطرات و مزاياي آن توضيح داده شود و به بيمار گوشزد شود كه عقيم سازي، در برابر بيماري هاي مقاربتي نقش محافظتي ندارد. همچنين در مورد برگشت باروري هم توضيحاتي داده شود. تقاضاي برگشت باروري خصوصا توسط خانم دهاي جوانتر، با فرزندان كمتر، ازدواج مجدد و از دست دادن فرزند صورت مي گيرد. سالانه تعداد بسيار زيادي از خانم ها با بستن لوله ها عقيم مي شوند. عقيم سازي خانم ها روشي است كه از طريق بي هوشي عمومي و يا رژيونال انجام مي شود. بنابراين عوارض عقيم سازي خانم ها زياد است.

زمان و روش جراحي و متر عقيم سازي خانم ها متغير است. اين عمل در چند ساعت يا چند روز اول بعد از زايمان از طريق يك زخم كوچك زير ناف مي تواند انجام شود.

بالاترين احتمال حاملگي در اين روش ظرف 10 سال در 1000 مورد بستن لوله 36.5 بوده كه اين ميزان شكست در روش فنري بوده و كمترين ميزان شكست مربوط به متد كواگولاسيون تك قطبي و سالپنژكتومي پارشيل بلافاصله بعد از زايمان بوده است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب مامايي و بيماري هاي زنان/ دنفورث/ مترجم: دكتر علي يزدي نژاد/ ناشر: كتاب مير/ص714