سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

پوكي استخوان فقط مختص زنان نيست

5 چهار شنبه 11 آذر 1394
گرچه پوكي استخوان و شكستگي آنها در زنان بيشتر است،ولي مردان نيز در اين باره ريسك ابتلاء به آن را دارند. سن مهم ترين عامل ريسك در ابتلاء به پوكي استخوان در مردان است.

گرچه پوكي استخوان و شكستگي آنها در زنان بيشتر است، ولي مردان نيز در اين باره ريسك ابتلاء به آن را دارند. در حقيقت، پوكي استخوان در مردان جدي تر است. در نتيجه عدم توجه به بهداشت عمومي يك ميليون و نيم از مردان آمريكايي مبتلا به پوكي استخوان مي باشند. و بيش از سه ميليون و نيم از آنان در ريسك ابتلاء به آن قراردارند. مردان معمولاً داراي استخوان هاي قوي تر و سنگين تري هستند، اما در سن 65 سالگي اغلب مردان در مقايسه با زنان به ميزان مشابهي به كاهش تراكم استخوان مبتلا مي باشند.

سن مهم ترين عامل ريسك در ابتلاء به پوكي استخوان در مردان است. در حالي كه مردان در ميانسالي يك دفعه مانند زنان به كاهش تراكم استخوان مبتلا نمي شوند، ولي ميزان نرم شدن استخوان ها جبران آن را مي نمايد. در حقيقت، هر چه مرد بيشتر عمر كند، شانس ابتلاء به شكستگي استخوان در آنان بيشتر مي شود. پس از 80 سالگي، از هر 4 مرد يكي به شكستگي استخوان لگن، و از هر 7 مرد يكي در مدت زندگي به شكستگي استخوانهاي ستون فقرات مبتلا مي شوند.

فراموش نبايد كرد كه با بالا رفتن سن مقدار كمي از تراكم استخوان و نازك شدن آنها طبيعي است، ولي در پوكي استخوان قسمت زيادي از استخوان ها از دست مي رود و استخوان ها را به اندازه اي ظريف مي كند كه شكستگي آنها را ممكن مي سازد. عوامل زيادي شانس ابتلاي به پوكي استخوان رادر مردان افزايش مي دهد، از قبيل بيماري هاي ريوي مانند انفولانزا و برنشيت مزمن، ميزان كاهش هورمون تستسترون، سيگار كشيدن، نوشيدن مواد الكلي زياد، سرطان پروستات و درمان آن، و بعضي از داروها، مانند كورتون مي توانند مردان را در سال هاي پايين تر عمر به پوكي استخوان مبتلا سازند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري و درمان پوكي استخوان/ دكتر هريس ماكيان / مترجم: دكتر فروغ شفيعي / انتشارات عبادي فر / ص 8