سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

پرخوري عامل اصلي فشارخون بالاست

5 پنج شنبه 7 آبان 1394
پرخوري يا تداخل در مصرف غذاهاي نامناسب عامل اصلي بروز فشار خون بالاست.

پرخوري يا تداخل در مصرف غذاهاي نامناسب عامل اصلي بروز فشار خون بالاست؛ از بهترين راهكارها براي كاهش فشار خون، اصلاح هضم معده، رعايت اصول و آداب صحيح غذاخوردن بر مبناي اصول طب سنتي است.

فشار خون اوليه معمولا ارثي است و در نتيجه تعامل عوامل محيطي و ژنتيكي روي مي‌دهد.
بنا بر تحقيقات افزايش فشار خون به خوبي به اصلاح شيوه زندگي، كاهش وزن، تغيير عادات غذايي، ورزش و كاهش استرس پاسخ مي‌دهد.

كاهش متوسط 2/9 كيلوگرم وزن سبب كاهش فشار خون سيستوليك به ميزان 3/6 ميلي متر جيوه و كاهش فشار خون دياستوليك به ميزان 1/3 ميلي متر جيوه مي‌شود.

پر فشاري خون در طب كهن نيز همانند طب رايج داراي اسباب و علل گوناگون است مانند، سفتي جدار رگ، سوء مزاج قلب، تغييرات كمي و كيفي خون يا درگيري اعضاي مشارك.

اگر تغييرات كمي خون به عنوان يكي از شايع‌ترين علل پر فشاري خون مورد بررسي قرار گيرد مشخص مي‌شود كه پر فشاري خون در واقع از انواع بيماري‌هاي امتلائيه (پر شدن رگ‌ها از مواد زائد) است كه مي‌تواند در نتيجه پرخوري يا تداخل در مصرف غذاهاي نامناسب در بدن ايجاد شود.

امتلا زماني پديد مي‌آيد كه فضولات در بدن بيش از آنچه كه تحليل برود در بدن تجمع پيدا مي‌كند.
فساد غذاها و فضولات (پس مانده‌هاي غذايي) همان امتلاي معده است كه منشاء انواع امراض امتلاييه است.

 

منبع: سلامت نيوز