سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

يك خبر ورزشي براي بانوان

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
نياز بانوان به ورزش كردن، بسيار كمتر از آقايان است، به نحوي كه اغلب، همان فعاليت روزانه، براي سلامتي ايشان كفايت مي كند.

ورزش براي انسان در هر سني حائز اهميت است. اگر همه موارد مربوط به سلامتي را اعم از تغذيه، دارو، علوم و فنون پزشكي بدانيم و اجرا كنيم، باز هم 30% سلامتي تن آدمي وابسته به ورزش است. اما سوال اينجاست كه آيا ورزش در آقايان و بانوان متفاوت است يا نه؟

نياز بانوان به ورزش كردن، بسيار كمتر از آقايان است، به نحوي كه اغلب، همان فعاليت روزانه، براي سلامتي ايشان كفايت مي كند. بايد به اين نكته توجه كرد كه تركيب مزاجي بانوان حاوي رطوبت و سردي بيشتري است.

هرگونه فعاليت سنگين ورزشي:

  • سلامتي ايشان را به مخاطره مي اندازد.
  • ورزش سنگين و تعريق زياد، با كم كردن رطوبت بدن زن، لطافت پوست و طراوت چهره او را مي كاهد.
  • ظرافت اخلاقي و عطوفت زنانه اش را رو به خشونت مي برد.
  • ميل زناشويي اش را مي كاهد.
  • تعادل هورموني و نظم قاعدگي او را بر هم مي زند.
  • خطر ناباروري را افزايش مي دهد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي/ مهدي برزو/ ناشر: ابتكار دانش/ ص78