سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

ورم لب و راه هاي درمان

5 پنج شنبه 25 شهريور 1395
مغز بادام تلخ را با سركه و يا شراب مخلوط نموده و بر روي لب ها بماليد.

ورم لب

به عقيده ي ابن سينا با ورم لثه فرق چنداني ندارد و داروي آن بايد قوي تر از داروهاي ورم لثه باشد. داروي قرحه بايد گيرنده باشد. از قبيل: هليله، صمغ، فيل زهره، بذرگل، ميوه سرو، ريشه زرچوبه و اگر زاج سبز و سوخته مرزه و دوده جمع شده باشد. بهتر است و براي درمان چنين ناراحتي هايي روغن هاي زردآلو و نارگيل بسيار مفيد مي باشد.

1. سياهدانه را همراه با عسل ميل كنيد.

2. موضع تركيدگي را با آب پياز شستشو دهيد.

3. مغز بادام تلخ را با سركه و يا شراب مخلوط نموده و بر روي لب ها بماليد.

4. مغز قلم گاو را بر روي لب ها ضماد كنيد.

5. جعفري تازه را له نموده و بر روي موضع ضماد كنيد.

6. پيه مرغ را روي پوست ترك خورده ضماد كنيد.

7. مغز و گوشت خيار را بر روي محل تركيدگي ضماد كنيد.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ماسك هاي زيبايي پوست، صورت، مو/ كاظم كياني/ ناشر: زرقلم/ 382