سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

ورزشكاران قدرتي و مصرف پروتئين

5 سه شنبه 17 شهريور 1394
مصرف پروتئين براي ورزشكاران رشته هاي قدرتي نيز مهم و سرنوشت ساز است. در جريان تمرينات شديد و فشرده اي كه ورزشكاران قدرتي انجام مي دهند، مفاصل و تاندون ها در حين تمرينات دچار مصدوميت هايي مي شوند كه در موارد خفيف و معمولي حتي ورزشكاران در بسياري از موارد از بروز اين مصدوميت ها نيز مطلع نمي شوند.

پروتئين و اهميت آن در رژيم غذايي ورزشكاران قدرتي

مصرف پروتئين براي ورزشكاران رشته هاي قدرتي نيز مهم و سرنوشت ساز است. در جريان تمرينات شديد و فشرده اي كه ورزشكاران قدرتي انجام مي دهند، مفاصل و تاندون ها در حين تمرينات دچار مصدوميت هايي مي شوند كه در موارد خفيف و معمولي حتي ورزشكاران در بسياري از موارد از بروز اين مصدوميت ها نيز مطلع نمي شوند. اما حقيقت اين است كه بدن براي ترميم اين قبيل مصدوميت ها بايد از طريق تغذيه مواد غذايي مورد نياز از جمله منابع پروتئيني كامل را دريافت كند.

پرداختن به تمرينات بدني شديد و سنگين، با افزايش حجم عضلاني همراه مي شود. اما اين مسئله نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است كه افزايش حجم عضلاني نيز با افزايش قدرت بدني و با افزايش تعادل ورزشكاران همراه مي شود. افزايش حجم عضلاني منجر به افزايش نياز انسان به مواد غذايي مي شود، از سوي ديگر افزايش مصرف مواد غذايي در رژيم غذايي روزانه نيز در صورتي كه با تمرين صحيح و كافي همراه باشد، منجر به افزايش حجم عضلاني مي شود.

رژيم غذايي روزانه ورزشكاران قدرتي

دستور كلي در مورد رژيم هاي غذايي منحصر به فرد ورزش هاي قدرتي همانند وزنه برداري و پاورليفتينگ وجود دارد:

در اين دستور مصرف رژيم غذايي مبتني بر كربوهيدرات فراوان، چربي كم و پروتئين متوسط تا بالاست. در اين دستور بايد 40 الي 45 درصد از كالري مصرف روزانه را از قندها، 40 الي 45 درصد از كل كالري مصرفي را از پروتئين ها و 10 الي 20 درصد از كل كالري مصرفي روزانه را نيز بايد از چربي ها گرفت. اين مقدار قند پيش بيني شده در رژيم غذايي روزانه موجب مي شود تا انرژي كافي براي انجام تمرينات شديد را در بدن داشته و در نتيجه با پرداختن به تمرينات، آنابوليسم واقعي را تجربه كنيد.

با اين دستور مصرف، عضلات شما همواره از گليكوژن انباشته بوده و شما هيچ گاه با كمبود انرژي در عضلات خود مواجه نخواهيد شد. در صورتي كه از اين دستور مصرف پيروي كرده و يا قصد بكار بستن آن را داريد، به اين مهم توجه داشته باشيد كه بايد سهم عمده اي از قند مصرفي خود در طول روز را در وعده هايي كه تا قبل از پرداختن به برنامه تمريني مصرف مي كنيد، دريافت كنيد و همين طور هم در برنامه غذايي خاصي كه بلافاصله پس از تمرين مصرف مي كنيد، قند زيادي بگنجانيد. عمل كردن به اين توصيه اين امكان را براي شما فراهم مي كند تا با انباشته شدن چربي در بدن و در زير پوست مبارزه كنيد و از بالا رفتن بي كيفيت وزن كه در اغلب موارد وزنه برداران قدرتي از آن شكايت داشته و از آن هراس دارند، به نحو مطلوبي پيشگيري كنيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و ورزش/ نويسنده: نبي شمسائي/ ناشر: جنگل/ ص237