سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

ورزشكاران اين كفش را بپوشند

5 يکشنبه 29 شهريور 1394
به طور كلي كفش براي حفاظت از پا مقابل اجسام نوك تيز و همچنين در برابر سرما و گرما و براي كمك به ايستادن و راه رفتن استفاده مي شود.

انتخاب يك جفت كفش مناسب ورزش، يعني انتخاب بين رسيدن به هدف تناسب اندامتان، يا نشستن روي صندلي پزشك ارتوپد!

به طور كلي كفش براي حفاظت از پا مقابل اجسام نوك تيز و همچنين در برابر سرما و گرما و براي كمك به ايستادن و راه رفتن استفاده مي شود. اعمال ديگري نيز براي كفش قائل مي باشند از جمله افزايش اصطكاك بين كفي خارجي و زمين، ايجاد ثبات براي پا و كاهش شوك. از كفش براي انجام يكسري حركات غيرعادي از جمله ضربه زدن در فوتبال و يا ساير ورزش ها، استفاده مي شود.

در اينجا خصوصيات كفش دونده ها و برخي از خصوصيات ديگر كفشهاي ورزشي را مطرح مي كنيم:

1. انعطاف پذيري:

كفش دونده ها بايد به اندازه كافي انعطاف پذير باشد تا هنگام بلند شدن فرد روي پنجه ها، خم شود.

2. عدم ساييدگي كفي خارجي:

با توجه به تماس تخت كفش با زمين، بايد جنس آن از مواد بادوام باشد تا زودتر سائيده نشود و موجبات تعويض سريع كفش را فراهم نياورد.

ساييدگي سريع كفي خارجي، كفش دونده ها را به صورت نامطلوبي در مي آورد. معمولا فروشگاههاي كفش براي تعويض كفي خارجي قسمت سرويس دهي دارند.

3. كنترل عقب پا:

هنگامي كه فرد روي پاشنه ايستاده و پا به سمت جلو حركت مي كند، نسبت به ايجاد ثبات در ناحيه پاشنه نياز دارد. قسمت احاطه كننده پاشنه پا بايد طوري ساخته شود كه در تأمين ثبات، نقش به سزايي داشته باشد. بنابراين بايد سفت بوده و پاشنه پا نيز به طرز مناسبي داخل آن قرار گرفته باشد.

4. برخورد قسمت جلو و عقب پا:

توانايي كفش در جذب شوك ناشي از برخورد پا با زمين ضروري است، چرا كه محل دويدن افراد متفاوت است؛ ممكن است روي آسفالت و يا در روي زمينهاي خاكي باشد. در خصوص جذب شوك، بايد به خاصيت جذب شوك به وسيله كفي مياني اشاره كرد كه به طور بارزي مسؤوليت آن را به عهده دارد.

5. وزن كفش:

اگر وزن كفش زياد باشد با توجه به اينكه فرد هنگام دويدن بايد آنها را با خود حمل كند، موجب مشكل شدن دويدن خواهد شد؛ در نتيجه وزن كفش مسأله مهمي است.

6. كشش:

در طول دويدن قسمتهاي مختلف كفش نبايد به خاطر كشيده شدن از هم جدا شوند، كفشهاي خوب بايد كشش خوبي در جاده هاي نمناك داشته باشند.

7. نفوذپذيري:

مواد فوقاني (رويه كفش) تشكيل دهنده كفش بايد به كنترل دما و رطوبت در داخل كفش كمك كنند و جنس آن طوري باشد كه نسبت به انتقال بخار آب ناشي از عرق كردن پا به بيرون كفش، قادر باشد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب كفش طبي/ يحيي سخنگوئي/ ناشر: سرمدي/ ص251