سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

ورزش، دواي بيماري ها

5 دوشنبه 16 آذر 1394
ورزش در درمان پوكي استخوان به اندازه هر داروي نويني اهميت دارد. ورزش هاي پياده روي، ايروبيك و بازي با راكت در افزايش توده اي استخوان و بهبود پوكي استخوان موثرند.

ورزش هاي از نوع تحمل وزن، به ويژه پياده روي، ايروبيك، ورزش هاي بازي با راكت، در افزايش توده اي استخوان و پيشگيري و بهبود پوكي استخوان موثرند، اين نوع از فعاليت هاي ورزشي فشار عمودي بر استخوان ها وارد مي كند، و جريان هاي الكتريكي مختصري ايجاد مي شود كه به تقويت استخوان ها در تحمل فشار و استرس كمك موثري مي باشند.

بر اساس تازه ترين يافته هاي پژوهشي، آموزشي در تقويت عضلات نيز كمك مهمي در پيشگيري از پوكي استخوان و معكوس كردن سير پيشرفت آن مي باشد. زنان، بويژه زنان پس از سن 40 سالگي، با افزايش توده اي استخواني و تقويت ماهيچه ها يا عضلات سود بيشتري از ورزش مي برند. اين نكته بويژه هنگامي اهميت آن نمايان مي شود كه توجه داشته باشيد كه يك سوم زناني كه به دهه 90 سالگي مي رسند به شكستگي استخوان ران يا لگن مبتلا مي شوند. از اين نوع شكستگي ها با اقدام در حفظ قوام استخوان ها مي توان پيشگيري كرد.

ما بر اين باوريم كه ورزش در درمان پوكي استخوان به اندازه هر داروي نويني اهميت دارد. همه روزه در مراكز درماني شاهد فايده مستقيم ورزش در بيماران هستيم. آن عده از بيماراني كه بيشتر ورزش مي كنند، همان هايي هستند كه با احتمال بيشتري بهبود مي يابند، و آناني كه ورزش نمي كنند شانس كمتري در بهبودي دارند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري و درمان پوكي استخوان/ دكتر هريس ماكميان، دبرا فولگوم بروس/ مترجم: دكتر فروغ شفيعي/ناشر: عبادي فر/ ص128