سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

ورزش و تاثير آن بر فشارخون بالا

5 چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395
حداقل سه بار در هفته ورزش نماييد. سعي كنيد ورزش را به صورت يك روز درميان انجام دهيد تا زمان كافي براي تجديد قوا وجود داشته باشد.

تناوب:

حداقل سه بار در هفته ورزش نماييد. سعي كنيد ورزش را به صورت يك روز درميان انجام دهيد تا زمان كافي براي تجديد قوا وجود داشته باشد.

نوع:

فعاليت هايي كه كمتر داراي اجراي ايزومتريك يا ايستاي شديد هستند و عضلات بزرگ را به كار مي گيرند، توصيه مي شوند. پياده روي يك ورزش عالي است و مستلزم هيچگونه تجهيزات اختصاصي نيست.

دوچرخه سواري ثابت يا متحرك و شنا، نيز ورزش هاي هوازي قابل قبولي هستند. شما حتي ممكن است ورزش هاي ورزش هاي متفاوت را طي جلسه ورزش تركيب نماييد.

با اين وجود يك برنامه تمرين با وزنه شديد مي تواند مضر باشد. در حالي كه يك برنامه تمرين با وزنه با سرعت متوسط و استفاده از وزنه هاي سبك احتمالا سودمند خواهد بود.

مدت:

در صورتي كه بيمار تاكنون به طور منظم ورزش نگرده است، ورزش را با مدتي آغاز نماييد كه براي فرد راحت باشد. به تدريج زمان ورزش هوازي را 2-4 دقيقه در هفته افزايش دهيد تا اينكه 20-60 دقيقه وزش بدون توقف برسيد. اطمينان حاصل كنيد كه تمرين با وزنه در برنامه ورزشي گنجانده شده است.

ساير توصيه ها:

هرگونه اضافه وزن تنگي نفس يا درد قفسه سينه بايد بي درنگ گزارش داده شود.

بيمار را تشويق كنيد كه پيشرفت خود را در برنامه ي ورزشي تا زمان مراجعه پيگيري بعدي ثبت نماييد.

گرم كردن و سرد كردن قبل از ورزش به مدت حداقل ده دقيقه و با شدت غيرآزارنده انجام پذيرد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص:12