سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

ورزش هاي مفيد براي تقويت استخوان ها

5 چهار شنبه 6 مرداد 1395
وقتي كه شما استقامت و تحمل وزن بدن را افزايش دهيد، انواع ورزش هاي قلبي عروقي، مانند راه رفتن، دويدن، دوچرخه سواري، راندن قايق يا ورزش هاي اروبيكي

ورزش هايي كه براي تقويت استخوان سازي به كار ميروند بر سه نوع اند:

1. ورزش هاي كششي يا آرايش تحرك: اين ورزش ها شامل حركت دادن مفاصل و دور كردن آنها تا حد امكان يا از روش دامنه كامل تحرك است. ورزش هاي كششي به حفظ انعطاف پذيري بدن كمك مي كند، و قابليت تحرك بدن را افزايش مي دهند، و هر نوع دردي را كه ممكن است به علت ورزش يا پيري احساس شود را كم مي كند.

2. ورزش هاي تحمل وزن بدن و استقامت: وقتي كه شما استقامت و تحمل وزن بدن را افزايش دهيد، انواع ورزش هاي قلبي عروقي، مانند راه رفتن، دويدن، دوچرخه سواري، راندن قايق يا ورزش هاي اروبيكي. نه تنها در بهبودي وضع خود كمك مي كنيد، بلكه در تحريك افزايش سلول هاي استخواني نيز مؤثرند.

3. ورزش هاي تقويتي: اين نوع ورزش ها به ايجاد و قوام يا قدرت استخوان ها، عضلات، رباط ها و تاندونها، كمك مي كند. نمونه هايي از اين نوع ورزش ها عبارتند از: روش ايزومتريك، ايجاد مقاومت يا نوارهاي مقاومت.

شنا كردن به تقويت عضلات پشت در جهت انعطاف پذيري آنها كمك مي كند، بدون آن كه فشار اضافي بر مفاصل وارد نمايد. شنا كردن نم.نه اي از ورزشي است براي كساني كه دچار درد و سفتي عضلات ناشي از آماس مفاصل مي باشند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

پيشگيري و درمان پوكي استخوان/ دكتر هريس ماكميان / مترجم: دكتر فروغ شفيعي/ ناشر: عبادي فر/ص: 133