سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

واريس و روش هاي درمان

5 يکشنبه 31 مرداد 1395
واريكوسل را واريس بيضه ها هم مي نامند. اين بيماري امروزه بين مردان بسيار شايع شده و يكي از دلايل عدم باروري مردان ميباشد

درمان واريس:

1. اگر رگ ها ريز باشند شبي يك قاشق مرباخوري اسپند خوراكي با 1ليوان آب ميل كنيد به مدت 40 شب.

2. اگر پيشرفت داشته و رگ ها درشت شده اند بعد از خوردن 40 شب اسپند بايد 3مرحله هر 2هفته يك بار بين رگ هاي واريسي زالو انداخته شود.

3. بادكش كمر و زير شكم يك شب درميان 21مرحله

4. سركه انگبين با عرق نعناع، يك ساعت بعد از شام ميل كنيد.

 

توجه :

در اين مدت 40شب بهتر است غذاهاي سرد را كمتر بخوريد.

اسپند را نبايد جويد بلكه بايد قورت دهيد.

درمان واريكوسل:

واريكوسل را واريس بيضه ها هم مي نامند. اين بيماري امروزه بين مردان بسيار شايع شده و يكي از دلايل عدم باروري مردان ميباشد. در طب سنتي علت اين بيماري را رسوب سودا در عروق بيضه ميدانيم. پس جهت درمان بايد سودا را از اين عروق پاكسازي كنيم. همانطور كه ميدانيد براي پاكسازي عضو، ابتدا بايد كل بدن را سودازدايي كرده ( اصلاح مزاج) و سپس اندام را پاكسازي نمود.

 

كاري از گروه محتواي ساالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي/ مهدي برزو/ ناشر: ابتكار دانش/ ص: 345