سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

هيپرتانسيون(فشارخون) چيست؟

5 دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
تشخيص هيپرتانسيون متعاقب سه بار اندازه گيري متوالي متوالي فشارخون بالا در مواقع مجزا داده مي شود

هيپرتانسيون چيست؟

به فشارخون بالا هيپرتاتسيون گفته مي شود. در صورتي كه به هنگام استراحت فشارخون سيستولي شما 140 يا بالاتر باشد احتمالا شما دچار هيپرتانسيون هستيد. تشخيص هيپرتانسيون متعاقب سه بار اندازه گيري متوالي متوالي فشارخون بالا در مواقع مجزا داده مي شود.

 

آيا سطح فشارخون در افراد مختلف يكسان است؟

خير، بعد از آنكه تشخيص مطرح گرديد، پزشك متخصص شما فشار خودتان را درجه بندي مي نمايد. امروزه يك طبقه بندي استاندارد براي هيپرتانسيون وجود دارد. از پزشك خود بپرسيد كه در چه مرحله اي هستيد. طبقات شامل طبيعي بالا، مرحله1، مرحله 1، مرحله3 يا 4 مي باشند. به مراحل يك تا4 به ترتيب خفيف، متوسط، شديد و بسيار شديد گفته مي شود.

 

فشارخون بالا را چطور متوجه مي شويم؟

به طور معمول نشانه اي وجود ندارد. با اين وجود ممكن است سردرد، سرگيجه، اختلالات ديد، درد قفسه سينه، كوتاهي تنفس و خونريزي از بيني را تجربه كنيد.

 

عوارض فشارخون بالا:

هيپرتانسيون درمان نشده مي تواند به آسيب كليه، بيماري قلبي( حملات قلبي، نارسايي احتقاني قلب) سكته مغزي و آسيب چشمها منتهي مي شود.

 

درمان هيپرتانسيون(فشارخون بالا)

به طور معمول تعديل شيوه زندگي نخستين گام در درمان هيپرتانسيون است. تغييرات مثبت شيوه زندگي شامل كاهش مصرف نمك، كاهش دريافت كالري، تقليل وزن، قطع استعمال دخانيات و ورزش هستند. اين درمان به مدت چندين ماه به كار مي رود و در صورت شكست، داروها گام بعدي مي باشند. در صورتي كه هيپرتانسيون شديد داريد، داروها ممكن است نخستين گام درمان باشند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص: 13