سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

هيپرتانسيون يا فشارخون بالا

5 جمعه 17 ارديبهشت 1395
فشارخون سيستولي 140-150 ميلي ليتر جيوه با 42درصد افزايش خطر ابتلا به سكته هاي مغزي و 56درصد افزايش بيماري قلبي توام مي باشد

هيپرتانسيون به اين شكل تعريف مي شود كه فشارخون سيستولي به طور مداوم بالاي 140 ميلي متر جيوه و فشارخون دياستولي به صورت پايدار بيش از 90 ميلي متر جيوه باشد. ميزان بروز هيسترتانسيون همگام با ازدياد سن افزايش مي يابد. اين بيماري در سياهپوستان شايعتر از سفيد پوستان است.

فشارخون سيستولي 140-150 ميلي ليتر جيوه با 42درصد افزايش خطر ابتلا به سكته هاي مغزي و 56درصد افزايش بيماري قلبي توام مي باشد. مي توان گفت فشارخون در جوامعي كه دريافت كلريد سديم افزون بر آنچه جهت حفظ سلامتي مورد نياز مي باشد، براي تظاهر هيپرتانسيون لازم است، ولي كافي نيست. عوامل ديگري به وضوح براي ايجاد هيپرتانسيون ضروري هستند، چرا كه اكثر ما مي توانيم بدون ايجاد هيپرتانسيون يك غذاي پرنمك را بخوريم. عوامل ژنتيكي و چاقي در اين مورد نقش مهمي ايفا مي كنند. .ج.د هيپرتانسيون در يكي از اعضا درجه اول خانواده بر خطر هيپرتانسيون مي افزايد.

 

بيماري هاي ناشي از هيپرتانسيون(فشارخون)

  • بيماري قلبي عروقي
  • بيماري عروق مغزي
  • بيماري كليوي
  • بيماري عروق محيطي

 

عوارض اين گونه از فشارخون:

هيپرتانسيون يك عامل خطرزاي اساسي در پيدايش بسياري از بيماري هاي ديگر است. خطر عوارض به ازاء هر 6ميلي ليتر جيوه افزايش فشارخون دياستئلي 2برابر مي شود. پيشگيري از بروز اين بيماري ها هدف اصلي درمان ادست.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص: 1