سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

نيش انواع حشرات و درمان آن

5 چهار شنبه 19 خرداد 1395
وقتي شخصي را مار گزيده است سعي كنيد بفهيد كه آيا سمي بوده است يا غير سمي

نيش مار:

وقتي شخصي را مار گزيده است سعي كنيد بفهيد كه آيا سمي بوده است يا غير سمي، جاي گزش آن ها متفاوت است:

گزش مار سمي جاي دو دندان زهري

گزش مار غير سمي فقط جاي دو رديف دندان

 

درمان:

1. بي حركت بمانيد و بخشي را كه گزيده شده حركت ندهيد. هرچه بيشتر آن را حركت بدهيد، سم سريع تر در بدن منتشر مي شود.

2. يك تكه پارچه دور عضو و كاملا بربالاي محل گزش ببنديد.

3. با يك چاقوي بسيار تميز در هر جاي دندان زهري يك شكاف درست كنيد.

4. سپس محل گزيده شده را به مدت يك ربع بمكيد و بيرون تف كنيد.

 

نيش عقرب:

برخي از عقرب ها سمي تر از عقرب هاي ديگر هستند. نيش عقرب بندرت براي افراد بالغ خطر دارد. براي تسكين درد از آسپرين استفاده كنيد و در صورت امكان بر روي محل نيز يخ بگذاريد. براي كودكان كم تر از 5سال نيش عقرب مي تواند بسيار خطرناك باشد به ويژه اگر گزيدگي روي سر يا بدن باشد. براي تسكين درد از آسپرين و استامينوفن استفاده كنيد. اگر كودك از تنفس باز ايستاد از تنفس دهان به دهان استفاده كنيد و در اولين فرصت او را نزد پزشك ببريد.

نيش عنكبوت:

نيش بيشتر عنكبوت ها و رتيل ها دردناك است ولي خطرناك نيست. گزش انواع كمي از عنكبوت ها مي تواند يك فرد بالغ را از پا بياندازد و مي تواند براي كودكان كم سال خطرناك باشد. به شخص گزيده شده آسپرين بدهيد و به دنبال كمك هاي پزشكي برويد.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص: 169