سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

نكاتي مهم در استفاده از قرص هاي ضدبارداري

5 سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
به بيمار توصيه شود كه در اولين سيكل استفاده از قرص از يك روش ديگر در جلوگيري نظير كاندوم نيز استفاده نماييد.

با توجه به اينكه قرص هاي ضد بارداري موارد منع مصرف نيز دارد بيماري كه براي اولين بار قصد استفاده از آنها را دارد بايد آزمايشات زير چك شود:

اندازه گيري فشارخون، معاينه لگن، پستان و معاينه عمومي، آزمايش خون، تست هاي كبدي، نري گليسيريد و كلسترول، اوره و كراتينين.

به بيمار توصيه شود كه در اولين سيكل استفاده از قرص از يك روش ديگر در جلوگيري نظير كاندوم نيز استفاده نماييد.

در صورتي كه بيمار از هيپومنوره (كاهش ميزان خونريزي قاعدگي) شاكي باشد مي توان به بيمار اطمينان داد كه مسئله مهمي نيست.

اگر خانمي بعد از زايمان به هر دليلي به بچه اش شير ندهد، مناسب ترين زمان جهت مصرف قرص، 3هفته بعد از زايمان مي باشد و اگر به بچه اش شير مي دهد مناسب ترين زمان 6هفته پس از زايمان است.

اگر فشار مينيمم (دياستوليك) بيمار از 9 فراتر رود، مصرف قرص بايد قطع شود.

اگر بيمار بخواهد پس از قطع مصرف قرص حامله شود، بهتر است 2تا3 دوره يا سيكل قاعدگي صبر كند.

لكه بيني در چند ماه اول ممكن است بدون درمان برگردد.

در لكه بيني ناشي از قرص هاي ضدبارداري مي توان نوع قرص را از LD به HD تغيير داد. HD به علت استروژن بيشتر، احتمال خونريزي را كاهش مي دهد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كاملترين راهنماي روش هاي پيشگيري از حاملگي/ دكتر محمد نخعي/ ناشر: آينده سازان/ ص:78