سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

نكاتي براي داشتن دست هايي زيبا

5 شنبه 15 خرداد 1395
مراقبت از دست و ناخن ها هم جزء مقوله پوست و زيبايي است و اهميت بسيار دارد

مراقبت از دست و ناخن ها هم جزء مقوله پوست و زيبايي است و اهميت بسيار دارد. به دليل اينكه در طول روز اكثر اعمال ما با دست انجام مي شود، امكان آسيب به پوست و ناخن هاي دست بسيار زياد است. بنابراين مراقبت از آن بسيار ضروري است. وضعيت دست هاي شما به نحوه مراقبت از آن ها بستگي دارد. پوست پشت دست، نازك و مستعد چروك شدن است، درحالي كه پوست كف دست ضخيم و زبر است، كف دست غدد مولد چربي ندارد، بنابراين به طور طبيعي نرم نمي شود و اغلب خشك و زبر است.

 

نكات مهم جهت حفظ سلامت و زيبايي پوست دست

بعد از شست وشوي دست و يا استحمام، هميشه دست هايشان را با كرم مرطوب كننده و نرم كننده ماساژ دهيد.

هرشب قبل از خواب، با يك كرم، دست هايتان را ماساژ دهيد.

اگر پوستتان به شدت زبر و خشك شده است، قبل از خواب به آن كرم بماليد و با دستكش نخي بخوابيد.

انجام ورزش دست باعث انعطاف بيشتر آن و بهبود جريان خون پوست دست مي شود. بهتر است حداقل شش تا ده

بار در روز ورزش هاي زير انجام دهيد:

دستانتان را اندكي شل كرده و سپس آن ها را از ناحيه مچ در جهت عقربه ساعت و خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانيد.كف دستتان را روي ميز بگذاريد و بعد انگشتان تان را محكم به هم فشار دهيد و سپس تا حد ممكن از هم

باز كنيد.

دستتان را محكم مشت كنيد و بعد از چند ثانيه آن را كتملا باز كنيد و به انگشتان تان كشش دهيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان(3)/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 103