سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

نكاتي براي حفظ رابطه جنسي عالي با همسر

5 چهار شنبه 16 دي 1394
داشتن رابطه جنسي عالي، يعني رابطه اي كه هيچگاه تكراري و خسته كننده نشده و طرفين از انجام آن لذت كافي را ببرند، همانند هرچيز ديگري نيازمند داشتن اطلاعات جديد و فراگيري مهارت هاي مربوط به اتاق خواب و مهارت هاي مربوط به عشق ورزي است.

چرا رابطه جنسي ميان زوج ها با گذشت زمان، به امري تكراري و خسته كننده تبديل مي شود؟

داشتن رابطه جنسي عالي، يعني رابطه اي كه هيچگاه تكراري و خسته كننده نشده و طرفين از انجام آن لذت كافي را ببرند، همانند هرچيز ديگري نيازمند داشتن اطلاعات جديد و فراگيري مهارت هاي مربوط به اتاق خواب و مهارت هاي مربوط به عشق ورزي است. متأسفانه اغلب مردان درباره اينكه چطور رابطه جنسي عالي داشته باشند، چيزي نياموخته اند و فقط هنگامي كه احساس خطر كرده و زندگي خود را در آستانه نابودي مي بينند، به يكباره انتظار دارند تا هر طوري شده در زمينه رابطه جنسي، فرد ماهري شوند.

مردان بايد بدانند هنر انعطاف پذيري در برابر ارگاسم زن و مدت طولاني آن نسبت به مرد، داستاني كاملاً متفاوت است. بسياري از مردان به اشتباه تصور مي كنند كه مي دانند كه چه چيزي باعث لذت و خشنودي زنان مي شود، در حاليكه آنان زن نيستند و چون تلاش چنداني براي شناخت خصوصيات جنسي زنان نكرده اند، در اين مورد به بيراهه مي روند.

براي اينكه يك رابطه جنسي عالي را تجربه كنيد، نيازمند اين هستيد كه بدن زن را بشناسيد و هم چنين بدانيد كه به چه چيزهايي در وجود همسر خود مي بايست توجه بيشتري داشته باشيد.

براي يك مرد پي بردن به اين كه چه چيزهايي خشنودي و رضايت همسرش را در رختخواب فراهم مي كند، مشكل است. غالباً مردان فكر مي كنند كه واقعاً زنان و بدن آنان را مي شناسند.

متأسفانه مردان به اشتباه چنين تصوري را دارند، زماني كه يك زن ارضاء نمي شود، مرد بجاي اينكه فكر كند كه مشكلي در روش خودش است اين تصور را دارد كه مشكل از جانب خود زن است. برخي از مردان نيازهايي را كه از لحاظ عاطفي در اتاق خواب براي يك زن پديد مي آيد و متفاوت با نيازهاي آنان مي باشد را نمي شناسند.

مردان براي داشتن يك رابطه جنسي كامل و عالي، در ابتدا نيازمند اين هستند كه خودشان را در ارضاء نيازهاي جنسي همسرشان موفق احساس كنند. اين نيازها اشاره به مهارت هاي جديدي دارند كه نه تنها در اتاق خواب، بلكه لزوم وجود آن در كل رابطه احساس مي شود. زنان براي تكميل رابطه جنسي، ابتدا نياز به حمايت عاطفي در ارتباط با همسرشان دارند، اما براي مردان نيز داشتن درك صحيحي از نيازهاي متفاوت جنسي همسرشان مهم است.

رابطه جنسي براي زن فرصتي، براي سهيم شدن در عشق است؛ شيوه اي كه در آن همسرش را هم تغذيه مي كند. رابطه جنسي، مظاهر زيبايي زن نسبت به مرد را به منصه ظهور مي رساند و فرصتي را در جهت دريافت عميق ترين رشته هاي عشق همسران، ايجاد مي نمايد.

رابطه جنسي بدون عشق دچار روزمرگي شده و براي زوجين كاري كسل كننده خواهد بود. رابطه جنسي عالي زماني ايجاد مي شود كه عشق، بخشي از آن باشد و همين عشق است كه باعث دوام و بقاي آن مي شود. يك زن براي داشتن رابطه جنسي كامل، در ابتدا نيازمند حمايت عاطفي است؛ البته براي مرد هم داشتن درك درستي از نيازهاي متفاوت جنسي در رابطه با همسرش اهميت زيادي دارد.

قطعاً از طريق كمك به بهبود مهارت هاي مربوط به اتاق خواب و مهارت هاي مربوط به عشق ورزي، زوجين مي توانند بعد از گذشت سال ها، بجاي از دست دادن شور و اشتياق زندگي، يك عشق عالي و كامل را تجربه كنند.

قطعاً وقتي زن و شوهر با روش هاي متنوع و جذاب كه ناشي از شناخت روحيات يكديگر است اقدام به برقراري رابطه جنسي عالي مي كنند، ديگر هيچ خلأ و شكافي در روابط جنسي شان وجود نخواهد داشت و امكان بروز بي وفايي و خيانت در روابط آنها نيز به صفر خواهد رسيد.

 

منبع: سلامت نيوز