سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

نكات مهم ورزشي در بيماران با فشارخون بالا

5 يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
با انجام ورزش هوازي در بيماراني كه در معرض خطر فشارخون بالا هستند. يه مرور زمان كاهش هيپرتاتسيون پديد مي آيد

با انجام ورزش هوازي در بيماراني كه در معرض خطر فشارخون بالا هستند، به مرور زمان كاهش هيپرتاتسيون پديد مي آيد و بدين ترتيب ورزش به عنوان يك روش غير دارويي به كار مي رود. در صورتي كه افزايش قابل ملاحضه اي در فشارخون وجود داشته باشد، ورزش هوازي تنها به دنبال درمان دارويي جزء رژيم درماني خواهد بود. ورزش احتمالا به كاهش بيشتر فشارخون منجر مي شود و كاهش دوز دارو را ميسر مي سازد و خطر مرگ و مير زودرس را تقليل مي دهد.

در صورتي كه درمان دارويي ضد هيپرتانسيون همراه با اقدامات بهداشتي (يعني كاهش وزن، محدود ساختن نمك) موفقيت آميز باشند، در آن صورت يك تست ورزش و برنامه تمريني مطلوب خواهد بود.

پاسخ فشارخون درحين ورزش ممكن است هشدارهايي به افراد در معرض خطر فشارخون بالا ارائه دهد.

فشارخون دياستولي بالا ممكن است با تمرينات قدرتي يا هرنوع ورزش ديگري كه داراي جزء ايزومتريك قوي است (مثل پارو كردن برف)، تشديد گردد. فعاليت بي هوازي شديد نيز محرك يك واكنش افزايش فشارخون مي باشد. تمرين با وزنه بايد با رعايت احتياطات خاص توام باشد تا از حبس كردن نفس در حين بالا بردن وزنه اجتناب به عمل آيد.

با توجه به به كثرت فوايد مرتبط با ورزش، توصيه به ورزش به عنوان بخشي از درمان ابتدايي فشارخون خفيف تا متوسط مطلوب مي باشد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص: 8