سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

نكات مهم براي افراد چاق

5 يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
فعاليت هايي توصيه مي شوند كه اجراي با شدت سنگين يا ايزومتريك كمتري داشته باشند و عضلات بزرگ را درگير كنند

تناوب:

حداقل 5بار در طول هفته ورزش كنيد.

نوع:

فعاليت هايي توصيه مي شوند كه اجراي با شدت سنگين يا ايزومتريك كمتري داشته باشند و عضلات بزرگ را درگير كنند. پياده روي روشي عالي است ، چون وسيله خاصي نمي خواهد. دوچرخه سواري ثابت، متحرك و شنا هم ورزش هاي هوازي قابل قبولي هستند، خصوصا اگر بيمار اختلالات مفصلي داشته باشد. در هر جلسه ورزشي، ورزش هاي گوناگوني را بگنجانيد. تمرين با وزنه براي جلوگيري از فقدان توده عضلاني و حفظ سطح متابوليك درحال استراحت توصيه مي شود.

مدت:

با مدتي كه راحت هستيد، شروع كنيد. به تدريج و هر هفته 2تا4 دقيقه به اين مدت اضافه كنيد، تا زماني كه بدون توقف 20 تا 60 دقيقه ورزش نماييد.

شدت:

يك درك فعاليت نسبي بين خيلي سبك تا سنگين، يعني بين 10 تا 14 توصيه مي شود. در حين تمرين با وزنه از وزنه اي استفاده شود كه بتوان 10 تا 15 بار بالاس سر برد. براي هر دسته عضله 1تا2 ست انجام شود.

 

ساير توصيه ها:

در جريان ساعات گرم روز از انجام ورزش خودداري شود.

از بيمار بخواهيد تا هرگونه اضافه وزن، تنگي نفس يا درد قفسه سينه را سريعا گزارش دهد.

گرم كردن حداقل 5تا 10 دقيقه پيش از انجام فعاليت انجام پذيرد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص:114