سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

نقش هورمون زنانه و مردانه در كيفيت رابطه زناشويي

5 شنبه 1 اسفند 1394
به طور كلي در قسمت امور جنسي دو غده مهم وجود دارد، يكي آندروژن كه مرد به وجود مي آورد و ديگري اوستروژن كه زن مي آفريند

ترشحات غددي دخالت عمده در عضو و فعاليت اعضا و كليه شئون جسم و روان ما دارد و مي توانيم بگوييم كه زن يا مرد كاملا تابع كيفيت اين جوهر است كه ترشحات غدد داخلي مي نامند. به طور كلي در قسمت امور جنسي دو غده مهم وجود دارد، يكي آندروژن كه مرد به وجود مي آورد و ديگري اوستروژن كه زن مي آفريند ترشحات اين دو غدد در لابراتور بدن به طور خفا با يك مرد كامل به ميزان زياد قابل توجهي ترشح مردانه و مختصر ترشح زنانه وجود دارد و در زن هم به همان ترتيب به مقدار زيادي ترشح زنانه و مختصر ترشح مردانه مي باشد.

جنس زن يا مرد بستگي كامل به ميزان ترشح اين غدد دارد: آهنگ صدا، نرمي و زبري پوست، زيادي و كمي مو، گشادي و تنگي لگن خاصره، قد و رشد حتي فعاليت اعصاب و احساسات تابع اين ترشحات مي باشد.

بنابراين ملاحظه مي نماييد براي اينكه زن و مرد سعادتمند شوند و يك جفت حقيقي را تشكيل دهند چقدر مشكل است.

آيا درمان دارد؟

امروزه با استعمال و تزريق دارو و ترشحات غدد مردانه و زنانه مي شود، تا اندازه اي نقص مردي يا زني را مي توان برطرف كرد مثلا از ترشحات مردانه در موقع لزوم به مرد و ترشحات زنانه به زن استعمال نمود. ولي هميشه اين اقدامات رضايت بخش نيست و هنوز هم كه علم به اين اندازه ترقي كرده نموده است نمي توانند اسرار طبيعت را كاملا كشف نموده در آن مداخله نمايند ولي اغلب عيب و نقص هاي موقتي را كه در نتيجه علل و بيماري خاصي به وجود مي آيد درمان و شفا مي كنند مثلا با تزريق ترشح مردانه قواي مردي را تكنيل مي نمايند.

اما بهترين دارو پس از تزريق اين است كه زن و مرد از حيث فكر و امور آميزشي كاملا وفق داشته باشند. بالاخره زن و مرد همديگر را يافته و به وسايل مقتضي و تشريفات اجتماعي و مذهبي به هم پيوند مي شوند ولي اين وصلت كه اهميت زيادي از نظر اجتماع و حفظ نسل و بقاء دارد بايد طوري انجام بگيرد كه دوام داشته باشد وگرنه سبب بدبختي و متلاشي شدن خانواده و اجتماع مي گردد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان خستگي و ناتواني جنسي/ ن. نويد/ ناشر راهيان سبز/ ص: 90