سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

نقرس و بيماري هاي رماتيسمي

5 دوشنبه 13 ارديبهشت 1395
تقريبا هيچ يك از ديگر زمينه هاي پزشكي ارزيابي نتايج درماني به اندازه ارزيابي نتايج درماني بيماري هاي رماتيسم مزمن و نقرس سخت نمي باشد

تقريبا هيچ يك از ديگر زمينه هاي پزشكي ارزيابي نتايج درماني به اندازه ارزيابي نتايج درماني بيماري هاي رماتيسم مزمن و نقرس سخت نمي باشد. به دليل طبيعت اينگونه بيماري ها، تغييرات در جهت بهبود يا بدتر شدن اين بيماري ها بصورت تدريجي و در مدت چند ماه تا چند سال صورت مي پذيرد. علائم اينگونه بيماري ها بسيار زياد بوده و داراي شدت و انواع مختلفي مي باشند. زمان هايي وجود دارد كه بيمار فقط به دليل قطع و توقف علائم بيماري احساس سلانتي نسبي و يا كامل مي كند اما اين قطع علائم و اينگونه احساس سلامتي دليل بر درمان بيماري نمي باشد. بايد بخاطر داشت كه تلاش براي تشريح و توضيح پتانسيل هاي درماني و شانس موفقيت رژيم هاي درمان با داروهاي گياهي بايد در مورد دامنه غير يكسان و وسيعي از بيماري ها صورت گيرد. تعيين اين موضوع كه آيا بهبود علائم بصورت خود بخودي بوده و يا ناشي از نتايج درمان مي باشد نيز بسيار مشكل است. بنابراين اينگونه ارزيابي ها اغلب وابسته به قضاوت دروني است و در واقع براي بيماري هاي رماتيسم و نقرس روش هاي درماني مشخص و معيني وجود ندارد زيرا علاوه بر وجود تعدادي از موفقيت هاي شگفت انگيز در درمان، گاهي اوقات ممكن است اشتباهاتي نيز در انجام درمان مشاهده شود.

گياهان دارويي مورد استفاده در بيماري هاي متابوليك اصطلاحا داروهاي ضد بد مزاجي ناميده مي شوند. اين اصطلاح يك اصطلاح مناسب بوده و بيانگر مكانيسم عمل و خواص درماني اين مواد مي باشد. اثرات قابل مشاهده و ارزيابي درماني شامل اثرات بسيار گسترده اي بر روي سيكل كامل متابوليكي در فرآيندهاي مربوط به غدد ترشحي، فرآيندهاي اسمزي بافتي و محيط يوني سلول ها مي باشند.

 

گياهان مورد استفاده براي اين بيماري :

گياه قاصدك

گياه گزنه

گياه توس

گياه بابا آدم

 

بيماري نقرس

گياه سورنجان

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياه درماني/ رودولف فريتز ويس/ مترجم: نهدي صفايي خرم،سعيد كاربين، ساسان جعفرنيا/ ناشر: سخن گستر/ ص:374