سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

نسخه ورزشي در كودكان پيش از بلوغ

5 سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
در صورتي كه كودك به ورزش در محيط گرم عادت ندارد، ميزان كافي آب همراه داشته باشيد.

تناوب

كودكان مي توانند هر روز ورزش كنند. با اين وجود در صورتي كه ورزش شامل يك برنامه شديد و برنامه ريزي شده باشد، اطمينان حاصل كنيد كه حداقل 2روز در هفته براي تجديد قوا فرصت وجود دارد. در صورتي كه تمرين با وزنه تجويز گردد، تعداد جلسات توصيه شده در هفته نبايد بيش از 2-3 بار در هفته باشد.

نوع

ورزشي كه عضلات بزرگ را به طور مستمر به كار گيرد، توصيه مي شود. به عنوان مثال فعاليت هايي مثل فوتبال و بسكتبال كه با راه رفتن و دويدن همراهند. استفاده از دوچرخه ي ثابت يا متحرك و شنا نيز قابل قبول مي باشند. حتي ممكن است انواع مختلف فعاليت هاي ورزشي را در يك جلسه ورزش تركيب نماييد. با اين وجود يك برنامه شديد جابجايي وزنه سنگين مي تواند مضر باشد.

شدت

شدت نبايد بيش از فعاليت درك شده باشد و از آن مهمتر اينكه ورزش براي كودك راحت بوده و بتواند حداقل 20دقيقه استمرار يابد.

 

ساير توصيه ها:

از كودك بخواهيد هرگونه افزايش وزن، تنگي نفس يا درد قفسه سينه را فورا گزارش نماييد.

ميزان پيشرفت را ثبت كنيد.

در صورت گزارش غش، گيجي يا تپش قلب بلافاصله ورزش را قطع نماييد.

قبل از ورزش حداقل به مدت 5-10 دقيقه و با شدت ملايم گرم كردن و پس از آن سرد كردن را انجام دهيد.

در صورتي كه كودك به ورزش در محيط گرم عادت ندارد، ميزان كافي آب همراه داشته باشيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پروژه/ ناشر:موسسه پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ ص: 184