سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

نسخه هاي ضد ديابتي 1

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
بعد از پرهيز صحيح يا همزمان با آن، بايستي اقدام به كاهش قندخون كرد لذا بايد نگاه به سن بيمار و نوع مزاج و مقدار قندخون كرد و سپس به چند مورد مهم عمل كرد.

بعد از پرهيز صحيح يا همزمان با آن، بايستي اقدام به كاهش قندخون كرد لذا بايد نگاه به سن بيمار و نوع مزاج و مقدار قندخون كرد و سپس به موارد ذيل عمل كرد.

تذكر: چندين مورد از موارد ذيل را عمل فرماييد كافي است، لازم نيست به همه ي موارد كاهش قندخون عمل كنيد.

 

 • بهترين كاهش دهنده ي قندخون كم خوري است
 • دو عدد بادام تلخ صبح ناشتا يا به همراه غذا بخوريد
 • كاهو(بدون سس) به همراه غذا
 • كرفس خام شب قبل از خواب
 • روزي يك عدد كدو مسمي به همراه پوست آن
 • پياده روي روزي 32دقيقه تا يك ساعت(صبح ناشتا يعني اول آفتاب و شب بعد از شام)
 • توت(مخصوصا توت خشك)، توت فرنگي، تمشك
 • شلغم(به شرطي كه كم كاري تيروئيد نداشته باشد)
 • ميوه ي لوبيا(پيله) و پوست دانه ي لوبيا
 • گلابي، گيلاس، زردك(هويج رسمي= هويج زرد)
 • زيتون خوراكي سفت و شفاف
 • پياز خام يك عدد متوسط در 24 ساعت يا جوشانده پياز گياه سير
 • سير خام
 • پيازچه
 • موسير
 • سبزي شنبليله و تخم آن
 • ترب
 • خيار بوته اي تازه(مغز آن به همراه تلخه ي آن) و تخم خيار
 • خوردن يك عدد سيب ضرري براي ديابتي ندارد بلكه مفرح قلب است و همچنين خوردن ترشي سيب
 • در سرد مزاجان سبزي خرفه بهتر جواب مي دهد و وابستگي آن را به انسولين تزريقي قطع مي نمايد
 • درسرد مزاجان دمكرده ي برگ گردو(هر بار 7 گرم از برگ) و چهار پر وسط مغز گردو براي كاهش قندخون مفيد است و خوردن مغز گردو براي ديابتي مضر نيست.
 • تره فرنگي(به شرطي كه بيماري تيروئيد نداشته باشد)
 • ريشه و برگ گل كاسني
 • عصاره ي ترتيزك يا شاهي آبي

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بيماري هاي قلب، خون و عروق(1)/ استاد خيرانديش/ ناشر: گوهر ماندگار/ ص 55