سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

نارسایی کلیه و فشار خون

5 سه شنبه 8 ارديبهشت 1394
فشارخون بالای شدید، منجر به بیماری کلیه می شود و به عکس بیماری کلیه نیز منجر به افزایش شدید فشارخون می شود.

یکی از دلایل فشارخون بالای ثانویه، عدم سلامت کلیه می باشد. بین سلامت کلیه ها و فشارخون رابطه ی تنگاتنگی برقرار است.

فشارخون بالای شدید منجر به بیماری کلیه می شود و به عکس بیماری کلیه نیز منجر به افزایش شدید فشارخون می شود. می توان گفت کلیه یکی از مهم ترین اندام های تنظیم کننده ی فشارخون است که تنظیم بلند مدت فشار خون به عهده ی آن است.

به افرادی که فشارخون شان بیشتر از حد طبیعی است توصیه می شود که به پزشک مراجعه کنند تا در صورت نیاز برایشان آزمایش ادرار بنویسد و سلامت کلیه های آن ها بررسی شود.


کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص47