سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

نارسایی کلیه در اثر فشار خون بالا

5 دوشنبه 25 خرداد 1394
درصد زیادی از بیماری های کلیه به سبب بیماری فشار خون بالا ایجاد شده است، حدود 25 درصد از افراد به دلیل آسیب شدید، کلیه هایشان نیاز به تصفیه ی خون یا دیالیز دارد.

یکی دیگر از عوارض بالا رفتن فشارخون که بسیار خطرناک می باشد، آسیب دیدن سلول های کلیه، است. با آسیب دیدن مویرگ های خونی بر اثر پرفشاری خون، کل سیستم بدن تحت تاثیر قرار می گیرند.
همین طور که می دانید دفع مواد زائد بدن که وظیفه ی سلول های کلیه است و هنگامی که این سلول ها دچار اختلال می شود، دیگر نمی تواند مواد سمی و زاید را از بدن خارج سازد بنابراین خون پر از مواد سمی می شود.
امروزه دیده شده درصد زیادی از بیماری های کلیه به سبب بیماری فشار خون بالا ایجاد می شود. حدود 25 درصد از افرادی که به دلیل آسیب شدید کلیه ها، نیاز به تصفیه ی خون یا دیالیز دارند، به سبب فشار خون بالا به این عوارض دچار شده اند. آمار نشان می دهد حدود 15 درصد از افرادی که فشار خون بالا دارند به علت آسیب شدید کلیه می میرند.

وظیفه ی کلیه ها تصفیه ی خون و دفع مواد سمی آن است. هنگامی که کلیه ها دچار مشکل می شوند، این کار باید به صورت مصنوعی صورت پذیرد که به آن دیالیز گفته می شود.
آسیب دیدگی کلیه را می توان با آزمایش خون تشخیص داد زیرا قبل از این که کلیه ها آسیب جدی ببیند علائم زیادی مشهود نیست و اگر توسط آزمایش تشخیص داده نشود ممکن است برای درمان دیر شود.
20 درصد افرادی که فشار خون بالا دارند، اسید اوریک خونشان بیشتر است .

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص69